Kada su se srele, dve žene počeše da se hvale kako su im sinovi jaki, visoki, lepi i sve tako u krug.

Treća žena se nije izjašnjavala.

Kada su je druge dve pitale kakav je njen sin, ona skromno reče da je mlad, običan momak kao i svi drugi.

Dok su se vraćale kući sa reke, sa teškim ćupovima vode na leđima ugledaše svoje sinove.

Prva žena reče: "Poslušajte kako moj sin divno peva."

Druga pokaza na njenog sina i reče da je jak i da daleko baca kamen.

Sin treće žene potrča do majke i SKIDE JOJ TEŽAK ĆUP SA LEĐA.

Izvor: Priče sa dušom - Nenad Blagojević