Vijay i Raju su bili prijatelji. Jednoga dana, dok su bili na odmoru, istraživali su šumu i ugledali medveda kako ide prema njima.

Obojica su se prestrašili. Raju, koji se znao penjati na stabla, brzo se popeo na jedno. Nije ni pomislio na to da se njegov prijatelj ne zna da se popenje.

Vijay je na trenutak razmislio. Čuo je da životinje ne napadaju mrtva tela, zato je legao na zemlju i zadržao dah. Medved ga je onjušio, mislio je da je mrtav i produžio dalje.

Kada se spustio sa stabla, Raju je upitao Vijay: "Šta ti je medved šapnuo na uvo?"

Vijay je odgovorio: “Rekao mi je da se držim podalje od prijatelja kao što si ti."

Izvor: Sensa.hr