Indijanci su greškom dobili ovo ime. Naime, evropski pomorci su smatrali da su prekoatlantske zemlje koje su otkrili u stvari Indija. Bio je to narod koji je živeo u potpunom skladu s prirodom i zato su izgledali nazadno "civilizovanim" Evropljanima.

Koliko su bili napredniji i bolji od ostatka sveta, svedoče i njihove mudrosti koje odražavaju interakciju čoveka i prirode. Njihove misli su u isto vreme bile i jednostavne i duboke:

 • Dobra osoba vidi dobre znake.
 • Svakoj osobi su potrebni tihi dani da se čuje.
 • Onaj koji ćuti, zna dvostruko više od govornika.
 • "Neophodno je" - samo umreti.
 • Kuća je tamo gde se osećate dobro.
 • Unutar svake osobe bore se zao i dobar vuk. Vuk koji hrani, uvek pobeđuje.
 • Sve na svetu ima svoju pesmu.
 • Dete je gost u vašoj kući: nahranite, naučite i pustite.
 • Znanje je skriveno u svakoj stvari. Nekada je ceo svet bio biblioteka.
 • Kada se poseče poslednje drvo, kada se otruje poslednja reka, kada se uhvati poslednja ptica - tek tada ćete razumeti da se novac ne može pojesti.
 • Voli svoju zemlju. Ne nasleđuješ je od roditelja, pozajmili ste je od vaše dece.

Izvor: Stil