Svaki od ovih zakona je nezavistan, ali ipak deluju zajedno u harmoniji kako bi vam obezbedili harmoničan i plodonosan život. Ovi zakoni uvek deluju, mada mi toga uglavnom nismo svesni ili im ne pridajemo važnost. Ključ je u osvešćivanju njihovog delovanja i savladavanju njihovih pravila kako biste privukli i ostvarili život kakav želite.

Ovi zakoni se baziraju na principima koji postoje oduvek, o kojima govore najveći naučnici, pisci i brojni drugi uspešni ljudi kroz vekove.

Bob Proktor proučava Zakon privlačenja preko 40 godina i svaki zakon je pažljivo isplaniran i osmišljen kako biste transformisali svoj život. Ovo nije magična pilula koju ćete popiti da vam bude bolje. Na ovim zakonima treba da radite, da budete uključeni i da im se posvetite. Ali rezultati ne izostaju...

Zakon razmišljanja

Misterija je samo drugo ime za neznanje. Sve stvari su misteriozne kada ih ne razumemo. Ali kada ih shvatimo, više nisu misteriozne. Napredak osobe u velikoj meri je određen ako vladate nad sopstvenim mentalnim stanjem, jer je um vladajuća sila u životu. Sve počinje u umu. Ne treba da brinete o promeni onoga što je oko vas. Sve u vašem životu će početi da se menja kada preuzmete moć nad svojim umom.

Naučnici su dokazali da naše misli putuju 930.000 puta brže od našeg glasa. Nijedna druga sila na svetu nije brža i jača od snage misli. Misli koje mislite proizvode događaje u vašem životu. Vaše telo je skup magnetske energije. Naše akcije daju reakcije, da bismo promenili reakciju - moramo da promenimo akciju. Misli koje stalno mislite određuju ono što će se dogoditi u vašem životu.

PageBreak

Mudrost Univerzuma

U životu prolazimo kroz vrlo jednostavne procese - siromaštvo i obilje nisu suprotne sile, to su dve strane istog novčića. Postoji samo jedna moć koja se koristi na pogrešan ili pravilan način. Ne možemo da razmišljamo o obilju, a onda da brinemo o siromaštvu.

Ako želite da promenite rezultate u svom životu, posvetite pažnju svom umu, svojim mislima. Jedini kutak Univerzuma koji možemo da poboljšamo je onaj u nama. To je sve.

Sve ono što se dešava oko nas je odraz onoga što je u nama. Vi birate svoje misli, a one kreiraju vaš život. Postoji zakon razmišljanja - ne sumnjajte u to.

Zakon ponude

Sve znanje koje postoji, koje je oduvek postojalo i koje će postojati je 100 odsto prisutno na svim mestima na planeti u isto vreme i dostupno je svima. Neko će reći da se pametniji nečemu dosete. Ali biti pametan nije odgovor. Biti efikasan je odgovor. Treba da shvatimo da sve znanje i umeće dolazi iz jednog beskonačnog Izvora ponude. Ništa se ne uništava niti stvara. Mi živimo u svetu stalne evolucije i promene. Mi doslovno živimo u okeanu pokreta, stvaramo slike u umu i kontrolišemo vibracije svog tela, koje deluju kao sila privlačenja.

Ako mislite na nedostatak, ograničenja, onda ćete to i privući. Univerzum vam može dati samo ono što ste mu poručili. A šta ste mu vi poručili zakonom razmišljanja? Ne postoje ograničenja niti nedostaci. Ono o čemu mislite to i privlačite. A privlačite iz jednog jedinog beskonačnog Izvora ponude.

PageBreak

Pozitivne vizualizacije

Zakon privlačenja

Mnoge osobe privlače ono što ne žele, umesto onoga što žele. Sve što dođe u vaš život - vi ste ga privukli. Sada ćete reći: "Ako imam kijavicu, da li to znači da sam razmišljala o kijavici i privukla je?" Ne, to ne znači to. Ali to znači da ste sebe doveli do konfuzne vibracije, koja je oslabila vaš organizam i time ste se lakše razboleli.

Mnogo godina sam se mučio sa novcem i dozvoljavao sam da moje okruženje i spoljni činioci upravljaju mojim mislima. Nisam imao novca, bio sam u dugovima, razmišljao sam samo o dugovima i privlačio još dugova.

Ako vam je cilj da izađete iz dugova, morate da počnete da vidite (u umu) to što želite. Ako vam je hladno, ne mislite na hladnoću, već na toplotu kako biste se zagrejali. Tako i u životu - vizualizujte pozitivno. Onoga trenutka kada imate ideju u umu - ostvarili ste je intelektom, one sekunde kada ste je prihvatili - ostvarili ste je emotivno. Samo je pitanje vremena kada će se materijalizovati i kada ćete je ostvariti fizički.

Zakon primanja

Što više dajete, to više primate. Davanje je prvi osnovni zakon života, prvi zakon kreacije. Dokle god primanje dominira našim umom, on je paralizovan, ograničen u delovanju u saglasnosti sa osnovnim zakonom kreacije.

Moj mentor, veliki čovek stasom i razumevanjem, Leland Val Van de Wall, naučio me je nečemu veoma vrednom u samom početku mog posla: "Bob, moraš da daješ dobrovoljno i primaš ljubazno." Čitav Univerzum se zasniva na zakonu cirkulacije, razmene energije. Pre nešto što primite, morate da stvorite prostor za dobro koje želite, a da biste to uradili - morate nešto da date, da otpustite, da se nečega oslobodite.

PageBreak

Snaga energije

Kako aktivirate ideje u umu i oslobađate neku energiju, mozak će primiti jednaku količinu energije koju ste otpustili.

Ako ste poslali negativnu misao, mozak će primiti jednaku količinu negativne energije. I obrnuto. Morate da budete opušteni i potpuno relaksirani. Budite otvoreni za dobro koje želite u životu. Ako želite da primite dobro - morate da date dobro. Ne možete odvojiti davanje i primanje.

Dajte ono što imate - vreme, energiju, novac, lojanost, ljubav - dajte što više da biste što više primili.

Zakon napretka

Ono čemu poklanjate pažnju - raste. Ako želite da bilo šta u vašem životu raste, napreduje, morate da ga hvalite. Šta to znači? Što ste zahvalniji za ono što primate, to ćete više dobiti. Hvala i zahvalnost imaju isti koren. Treba da hvalite obilje, rezultate, uspeh...

Da li vam se desilo da neko kritikuje ono što ste uradili i u šta ste uložili mnogo truda? Zar niste tada poželeli da se sklupčate i odustanete od svega? Takva interesovanja suzbijaju vašu želju da budete bolji, da radite bolje. Kada vas neko hvali, imate osećaj da se širite, želite da budete bolji, da uradite savršeno. Povećava vam se interesovanje zbog zadovoljstva i kako unosite sreću u svoj posao i sve oko sebe, tako sve više napredujete.

Ostale zakone možete pronaći u knjizi Boba Proktora "11 zaboravljenih zakona". Vi možete da kontrolišete vaše razmišljanje, vaša osećanja i vaša dela, i zato vi možete da kontrolišete rezultate koje dobijate! Niko ne zna za šta je jedan čovek sposoban. Svi imaju sposobnost da se menjaju i postanu produktivniji i kreativniji u svom poslovnom i privatnom životu. Vi ste ključ uspeha.