Ako ponavljate pozitivne afirmacije, posebno izgovarajući ih naglas, možete trenirati svoj um da veruje u svoje sposobnosti i snage. Ovo će vam pomoći da vremenom izgradite samopouzdanje.

Pozitivne afirmacije pomažu da pomerite fokus sa negativnog samogovora na pozitivne izjave koje osnažuju. Kada izgovaramo pozitivne rečenice u sadašnjem vremenu utičemo na promenu perspektive i uonismo optimizam u svoj pogled na sebe i svet.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 25. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Ja sam drugačija i jednistvena i to je okej.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Puštam kontrolu nad drugim ljudima i fokusiram se na svoju radost.

Ako ste izabrali karticu broj 3 -  Biram da budem smirena, da duboko dišem i mislim pozitivne misli.

Izvor: Sensa