Kralj Solomon je treći kralj Izraela, a njegovo ime vezuje se uvek uz mudrost. Čuven po velikoj mudrosti, bogatstvu i snazi, prikupili smo 16 citata kralja Solomona koji vam mogu biti vodilja u mnogim fazamaživota:

 1. "Za sve postoji razlog, i za svaku svrhu pod nebom postoji vreme. Vreme da se rodi i vreme da umre, vreme da se sruši, i vreme da se izgradi, vreme da se kamenje pobaca i vreme da se kamenje sakupi. Vreme da se ćuti, i vreme da se govori."
 2. "Obećao sam - ispuni! Bolje je ne obećavati nego obećavati i ne ispuniti."
 3. "Bolje da smo zajedno nego sami, jer ako padnu, podići će jedan drugoga, ali jao ako jedan padne i nema drugog da ga podigne, a i ako dvoje leže, toplo im je, ali kako da se jedan zagreje?"
 4. "Mudra žena gradi svoju kuću, a luda je uništava svojim rukama."
 5. "Ko iskopa rupu, u nju će pasti, a ko zavalja kamen vratiće mu se."
 6. "Video sam: nema većeg dobra nego radovati se svojim delima, jer je ovo čovekova sudbina — jer ko će ga dovesti da vidi šta će biti dalje?"
 7. "Nema čoveka koji ima vlast nad vetrom, i nema vlasti nad časom smrti, i nema dopuštanja u ratu, i zloba bezbožnika neće ga spasti."
 8. "Ko čuva svoje usne, čuva svoju dušu, a ko širom otvara usta, u nevolji je."
 9. "Ko je strpljiv bolji je od hrabrog, a ko se savlada bolji je od osvajača grada."
 10. "Bogatstvo vam neće pomoći u dan gneva, ali će vas istina spasiti od smrti."
 11. "Razboriti vide nevolju i sklanjaju se, a neiskusni idu napred i bivaju kažnjeni."
 12. "Glavna stvar je mudrost: steknite mudrost i svim svojim imanjem steknite razum."
 13. "Za one koji su među živima, još ima nade."
 14. "Mržnja izaziva svađu, ali ljubav pokriva sve grehe."
 15. "Mudrost je korisnija od gluposti, kao što je svetlost korisnija od tame. Ali ista sudbina zadesi i mudre i lude."
 16. "A kad se smeješ, ponekad te srce zaboli, a kraj radosti je tuga."
 17. "Doći će ponos i stid; a kod smirenih je mudrost."