Dvodnevna radionica "Misterije vremena" održaće se 24. i 25. marta u Beogradu, uz vođstvo Sal Rišela. Tokom radionice, radiće se na razvijanju psihičkih sposobnosti kroz vežbe za ravijanje telepatije, buđenje vidovitosti i tako dalje.

Sal i njegovi duhovni vodiči, Utemeljitelji i Arkturijanci, će ući duboko u prirodu vremena i kako ovladati vremenom. U radionici će biti uključene vođene meditacije i kanalisanja, a biće uvedene i nove tehnike isceljivanja.

U periodu od 27. do 30. marta, Sal Rišel će održati i osnovni nivo obuke za tehniku "Isceljivanje vremenskih linija".

Isceljivanje vremenskih linija je moćna terapeutska tehnika koja liči na vođenu meditaciju u kojoj se vraćate nazad kroz vreme i isceljujete vaše prošlo ja koje je doživelo neku traumu. Ona kombinuje elemente regresije u prošle živote sa tehnikom vraćanja duševnih fragmenata, i preramljivanjem. U ovoj tehnici se radi na isceljivanju fizičkog, mentalnog, astralnog, eteričnog i uzročnog nivoa.

Svaka bolest, obolenje i emocionalna trauma pojavljuju se na nekim od ovih nivoa, stoga se u ovoj tehnici isceljivanja posvećuje posebna pažnja svakom od njih. Prema potrebi primenjuju se i dodatne tehnike isceljivanja.

Ova tehnika je veoma efikasna i u procesu kreiranja. Moguće je povezati sa sa svojim budućim ja na željenoj vremenskoj liniji, koje je već dostiglo ono što želimo da dostignemo, i od njega dobiti savete za važne odluke koje moramo doneti sada.

Za informacije o radionicama, i za rezervisanje učešća, obratite se na email: spirithom@gmail.com