Na nas utiče genetika najmanje sedam generacija predaka, što predstavlja 254 direktnih donatora DNK od kojih smo sastavljeni. Nasledili smo fizički, genetski deo, emotivni, mentalni i duhovni paket. Mi smo mnogo više od ovog tela koje sada osećamo, pa čak i od trenutnog životnog pravca koji smo zauzeli.

U kulturama koje su svesne da je čovek duhovno biće, kada se rodi dete roditelji se pitaju: „Ko nam se rodio?“ Taj odgovor dobijamo kroz Školu mudrosti koju sada drži online Mateja Tomšič Akengen, duhovna orijentatorka, Ifa sveštenica, Iyanifa – majka tajne života, Iya Agan – vrhovna sveštenica kulta predaka, terapeutkinja šamanskim tehnikama, ekonomska savetnica i menadžerka, NLP praktik-majstor, regresoterapeutkinja, koordinatorka Centra Hrast.

„U svakom trenutku iznova i iznova utičemo na koncept predsudbine, sudbine i stvaramo ono što tek dolazi“, kaže Mateja. Škola života se nikada ne završava i svi smo mi učesnici životne škole. U ovom edukativnom i transformacijskom procesu koji je Mateja osmislila i organizovala pod nazivom „ŠKOLA MUDROSTI“ uči se o čoveku i njegovom karakteru, ljudskoj sudbini, prirodi i načinu suživota sa njom. Cilj programa je da se ide kroz sopstveni život svesnije, da razvijamo alate i upoznajemo energije kojima sebi možemo pomoći, da razvijamo ličnu snagu, razbijemo okvire koji nas ograničavaju i smanjuju našu vrednost, sposobnosti, talente, kao i da zaronimo duboko u svoju individualnu istinu. Ova škola nas podržava da mudrost izađe iz čoveka napolje, na površinu. Naš život ima smisla ako prepoznamo individualnost, pronađemo i realizujemo, smestimo u prostor i vreme, ako neutralizujemo ili bar smanjimo one otpore koji nam stoje na putu do realizacije našeg potpuno ostvarenog postojanja u životu koji živimo.

Proces samoistraživanja

„Samorealizacija, otkrivanje sebe, svoje istine, sopstvenog puta – to su ciljevi kojima smo se rukovodili u pripremanju ovog samoistraživačkog programa. Iz situacije u kojoj problemi vladaju vama, pretvorićete se u stratega koji upravlja sopstvenim izazovima i svaki put iz njih izlazi mudriji“, kaže Mateja. Kroz mitologiju i druge instrumente podrške, budi se naša svest o tome da je život najveća vrednost i da je naša najveća odgovornost spoznati suštinu, sopstvenu individualnost, i živeti u skladu sa njom.

Škola mudrosti omogućava da naučite um da komunicira sa svojom duhovnom suštinom, upoznaćete moguće izvore iz kojih dolaze uticaji na vaš život i naučićete kako da ih u samom izvoru rešavate, čime ćete ulogu marionete zameniti ulogom režisera sopstvene budućnosti.

Naš život ima smisla ako prepoznamo individualnost, pronađemo i realizujemo, smestimo u prostor i vreme, ako neutralizujemo ili bar smanjimo one otpore koji nam stoje na putu

„Budićete um mudrošću, tako da um zna da traži dublju istinu iza životnih manifestacija, međuljudskih odnosa, interakcije sa životom. Kroz ovaj proces postajete osvešćeniji, samostalniji, slobodniji u odlukama, prisutniji za sada i ovde„, poručuje Mateja, koja već niz godina vodi Školu mudrosti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Zadru, kao i na Izviru u Sloveniji, u obliku predavanja, radionica i višednevnih ritrita.

Škola mudrosti Mateje Tomšič Akengen
Privatna arhiva 

Birajmo mudrost

Mudrost je veoma praktična kategorija znanja koju ne generiše samo intelekt. Mudrost nam omogućava da aktiviramo sve svoje resurse i talente, sve darove koje smo dobili rođenjem i kreiramo smisao i jasnu svrhu. Kada naš um, naš razum steknu sposobnost komunikacije i razumevanja svog duhovnog dela i kad dođemo do spoja svih segmenata – govorimo o mudrosti.

Duhovnost nije nužno religiozna praksa i/ili verovanje u nešto, nego se odnosi na razumevanje – razvijanje i održavanje „zdravog razuma i dubokog razumevanja svog duhovnog bića“. Energija mudrosti koju možemo razviti je neprocenjiva vrednost koja daje kvalitet našem životu i omogućava nam svest da je život dinamičan proces u kome DANAS biramo sudbinu za SUTRA.

„Život je putovanje na kome smer određujemo mi, a mudar čovek koristi sve resurse koji mu stoje na raspoganju da na tom putu ima dobar pravac i da putuje ka radosti življenja što bolje i brže“, poručuje Mateja koja nije imala straha da prvenstveno istraži sebe. Predala se istraživanju kompleksnosti postojanja, ljudskog života, karaktera, sudbine. „Učim od živih legendi, onih fascinantnih, za koje sistem koji je usredsređen samo na teoriju nema pravih reči. To je razumevanje koje treba osetiti, od mudrih učimo iz srca, osećamo esenciju mudrosti, harizmu koju emituju, kao i polje podržavajuće energije. Čovek biva podstaknut da sme da oseti sam sebe i da aktivira proces samoistraživanja. To ne znači da moji učitelji nemaju reči i objašnjenja, kojima možemo utešiti razum, da zna da je bitan i da ima svoju ulogu, nego to znači da su celoviti: svoji, veličanstveni. Uvek je dobro za uzor imati nekog kome je dobro u sopstvenoj koži. Moji duhovni učitelji, moji uzori, nisu usiljeni. Ne glume, ne foliraju se. Jednostavni su i životni.“

Život je da se živi

Mateja ne veruje slepo u nešto što neko kaže, nego iskusi i živi. Uz nekog takvog ne može vas biti strah od nesavršenstva, greške, razmišljanja. „I sama sam čovek, ćerka, partnerka, prijateljica, prijatelj/ neprijatelj samoj sebi, stanovnik ovog univerzuma, mogu reći i majka mnogima. Posmatrala sam aktuelne sisteme, njihov uticaj na ljudsku individualnost, moj sopstveni odziv, kao i odziv ostalih. Dok god da je živ, čovek ima izazove. Proces učenja neprekidno se odvija. Mnogi sistemi ne daju vam šansu da budete čovek. Nameću norme, pravila, koncepte o tome šta znači biti “normalan”; strah od kritike i delovanja odvaja nas od života. A rađamo se sami, imamo sopstvenu individualnost, živimo da bismo je upoznali i realizovali. Da bismo učili iz iskustva, materijalizujemo duhovni aspekt koji nosimo, prelazimo iz ciklusa u ciklus.“

Škola mudrosti Mateje Tomšič Akengen
Privatna arhiva 

Dok god da je živ, čovek ima izazove. Proces učenja neprekidno se odvija

U Školi mudrosti nema gurua, mesije, učitelja koji vas vodi jedinim ispravnim – njegovim – putem, koji će od vas preuzeti svu patnju i muke. Samootkrivanje nije uvek prijatno, jer ponekad treba zaroniti u bolne i povređene delove sebe, ako želimo da ih iscelimo. „Čak i terapijski rad, procesi čiščenja i podrške, samo su asistencija, pri čemu je vaša namera, želja, cilj, duhovna esencija u vama, ono što diktira ritam i pravac podrške koju vam nudi asistent, terapeut ili voditelj programa“, kaže Mateja. „Terapeut nije taj koji zna šta vam je potrebno, vi znate. Znate u svojoj duši, u svojoj duhovnoj esenciji, u podsvesti. Terapeut je samo asistent u procesu samootkrivanja vašeg individualnog znanja, on drži prostor da biste mogli zaroniti u taj deo i ponovo izroniti u sada i ovde.“

Proces Škole mudrosti već je u toku, već se odvija. U ovom životu počeo je da se odvija od trenutka začeća i nastaviće se i nakon ovog programa. Škola života nikada ne prestaje. Putem otkrivanja sebe otkrićemo stvarnost svega što postoji.

Tekst: Vreme za