U Ustanovi kulture Parobrod nedavno je predstavljena jedinstvena inicijativa pod nazivom „Ženska kolica“, sa željom da se pomogne sugrađankama koje nemaju materijalnih mogućnosti da sebi priušte adekvatna sredstva za intimnu higijenu, odnosno tokom „onih dana“.

S obzirom na svetsku ekonomsku krizu i sve zahtevnije izdatke za redovnu higijenu, uvećali su se i mesečni troškovi održavanja menstrualne higijene, pa je shodno tome aktivistkinja Milica Ilčić došla na ideju o pokretanju inicijative „Ženska kolica“. Reč je o kolicima sa sredstvima za menstrualnu higijenu koja bi bila besplatna za sve sugrađanke – prva su postvljena u UK Parobrod gde one mogu da se posluže dostupnim proizvodima. Mnoge žene, nažalost, ne mogu da obezbede kupovinu neophodnih proizvoda i pribegavaju korišćenju alternativnih i nebezbednih materijala, zbog čega je značaj ove akcije još veći.

„Obezbeđivanje besplatnih proizvoda za menstruaciju, svima kojima su potrebni, olakšava svakodnevni život našim sugrađankama“ istakla je Milica i dodala da „ova akcija svakako nije savršeno i trajno rešenje, ali je jedan korak više ka rešavanju problema“.

Ovakve inicijative mogu da predstave primer dobre prakse koju u budućnosti mogu podržati lokalne samouprave i privatne kompanije koje će na različitim lokacijama u svim gradovima naše zemlje postaviti ženska kolica.

Aktivistkinja Milica Ilčić naglasila je da je ovo samo početak i izrazila nadu će se mnoge žene i devojke uključiti u akciju. Svi zainteresovani koji žele da podrže projekat „Ženska kolica“ to mogu učiniti na nekoliko načina – kupovinom i donošenjem menstrualnih proizvoda u UK Parobrod, pokretanjem inicijative u kompanijama u kojima rade, podelom objava na digitalnim platformama kako bi se što više žena uključilo u ovu akciju, čiji je hešteg #ženskakolica.

Ženska-2.jpg
Promo