Možda ne znate, ali glavni uzrok patnje je ideja da se događa nešto što se ne bi smelo dogoditi. Borba i patnja tvorevine su uma, u kojem se stvara naša stvarnost. Ono što mislite o nečemu ključno je važno za određivanje kako nešto doživljavate. Ako odredite nešto kao neželjeno ili pogrešno, tada patite.

Ali, postoji jedna temeljna istina koju zaboravljamo: Život ne može stvoriti događaj ili uslov koji vas ne vodi ka sledećem mjestu u vašoj evoluciji ni događaj koji nije kreiran za vaše sledeće izražavanje Božanskog. Sve što se dogodilo, događa se ili će se ikad dogoditi u vašem životu, osmišljeno je tako da vam pomaže da napredujete, evoluirate.

Put duše ne zahteva patnju i borbu. Ako se borite, ne sledite put svoje duše. Izabrali ste obilaznicu, zaboravili ko zaista jeste i gde ste krenuli. A ispod ove istine leži još dublja: Ništa što se događa nije "loše" za vas. Kada bi bilo loše za vas, ne bi se dogodilo.

Znam da je to teško razumeti. Ima mnogo bolnih, razarajućih stvari koje se događaju u životu. A ja vam ovde govorim da se one događaju za vaše dobro? Pa, da. Kada shvatite i znate da je razlog zbog koga ste ovde, izražavanje Božanskog, možete biti sigurni da je sve stavljeno pred vas da bi služilo toj božanskoj svrsi. Drugim rečima, da bi služilo vašoj svrsi jer vaša je svrha – božanska svrha.

U zadivljujuće kratkom periodu nakon rođenja, došli ste u kontakt, skupili, obradili i stvorili ogromnu količinu podataka o svetu. Učinili ste to toliko dobro da je, već nakon nekoliko godina na ovoj planeti, postalo nemoguće da se sretnete sa bilo kakvim novim iskustvima.

Kroz život nastavljate da se srećete sa novim događajima, koji se događaju izvan vas. Ali nemate nova iskustva, ideje, odluke koje donosite i vaše emocionalne reakcije na te događaje. I tako je zamišljeno. Vi ne treba da se sretnete sa novim iskustvima, već stalno doživljavate ista iskustva.

Zašto? Jer svaki događaj, pojava, odnos, izazov, nova je prilika da na njega ne odgovorite iz prošlosti, ne iz ranije izabranih ideja ili emocija, već na novi način koji je u skladu sa najvišom vizijom koju imate o tome ko ste i zašto ste ovde. Život nam daje priliku za prilikom da promenimo način na koji reagujemo, da promenimo svoje stare priče, da evoluiramo u najvišu verziju sebe koja možemo da postanemo. I to se događa ceo život.

Dakle, postavlja se pitanje, ako se patnja javlja u umu, kako da promenimo um, a time i patnju? Kako da promenimo duboke, stare ideje i reakcije na iskustva i da izaberemo put naše duše?

Kroz zahvalnost. Tu reč često čujemo, ali pitanje je koliko nas zaista doživljava zahvalnost. Vidite, ja ne govorim o jednostavnoj zahvalnosti. Govorim o onoj zahvalnosti koja se nalazi na najdubljem nivou bića; zahvalnost zbog koje se čovek oseća blagoslovenim. Način da se prekine patnja, da se borba privede kraju, je ostati na putu duše. Zahvalnost nas vraća na taj put. Ona ubrzava našu evoluciju.

David Steindl-Rast: Ne čini nas radost zahvalnima; zahvalnost nas čini radosnima

Kada sam prvi put stvarno osetio zahvalnost, prvi put sam se povezao sa svojom dušom i istinski shvatio zašto se sve događa tako kako se događa, i koliko je sve savršeno. Pao sam na kolena dok su mi se suze slivale niz lice. To je bilo najdivnije iskustvo. Upitao sam svoju dušu, "Kako mogu imati više ovoga, kako mogu živeti u ovom stanju čiste zahvalnosti za sve u životu?"