Saznajte od Sensine kolumnistkinje, MajeGabrijan, kako da uspešno razvijete strategiju i brendirate sebe.

Zamislite da jednom nedeljno odvojite dva sata kako biste razmišljali o životnoj strategiji. Kada je problem već tu, odmah razmišljamo o rešenjima i taktikama, jer nam one omogućavaju da brzo i funkcionalno delamo. Na primer – radite u organizaciji u kojoj je najavljeno da će biti smanjen broj zaposlenih za 30 odsto u narednih godinu dana. Naravno da ste već počeli da se pripremate za različite scenarije i da razmišljate o narednom koraku. To je Re-Akcija na situaciju i ona je neophodna, korisna, efikasna. Pitanje koje ja želim da otvorim jeste: Kako vas baš ta Re-Akcija vodi do onoga gde želite da budete? Pre toga, valjalo bi postaviti još jedno pitanje: A gde želite da budete (u budućnosti)?

Mnogi će reći da treba živeti u trenutku. Da, ali budućnost je ključna za našu sadašnjost. Ako se odvažimo da je osmislimo, onda možemo sa strateških stvari da pređemo na taktiku i da te taktike stvarno budu u funkciji ostvarenja strategije. Ali kako do strategije života? Možda je jednostavnije napraviti strategiju promene profesije, strategiju osvajanja nekoga, strategiju roditeljstva. Život zvuči kao preveliki zalogaj, zar ne?!

Tokom protekih godina, imala sam priliku da kroz coaching-mentoring grupe radim sa ljudima na izgradnji ličnog brenda. Većina klijenata imala je za cilj da se profesionalno pozicionira ili repozicionira, ali je u svakoj grupi bilo i onih sa ciljevima koji su se odnosili na kvalitet privatnogživota. To je bila najšire postavljena tema, kao nekakav kišobran ispod kojeg bismo okupljali različite ciljeve i prolazili kroz ovaj proces tokom devet zajedničkih meseci. Oni koji su odlučili da budu deo ovog putovanja, prošli su kroz niz radionica koje su imale za cilj da im pomognu da realno sagledaju sebe, baš kao neku robnu marku, i da se pozabave razumevanjem ove tri komunikacijske kategorije: identitet, imidž i reputacija.

Da bismo na pravi način došli do verodostojnosti, potrebno je da razumemo ko smo (naš identitet), da znamo na koje sve načine možemo da komuniciramo to što jesmo i da od izbora načina (slika, imidž) zavisi i to šta će neko o nama reći kada nismo tu (reputacija).

Kada počnemo o sebi da razmišljamo kao o proizvodu, jednostavnije razumemo šta je ono po čemu smo specifični, drugačiji i kako da se upravo na te stvari oslonimo. Zanimljivo je da često profesionalci iz oblasti brendiranja, iako vrlo uspešni na svojim radnim zadacima, nisu umeli to znanje da primene na ličnom nivou.

PageBreak

Kako da brendirate sebe: ovo su najvažniji koraci
Foto: Shutterstock kako-da-brendirate-sebe-ovo-su-najvazniji-koraci2

Osnovni pravac koji smo pratili kod izgradnje ličnog brenda sadrži:

-Otkrivanje ličnog brenda danas – različite percepcije.
-Razvoj brenda – kako bi izgledalo kada bi to neko drugi za nas uradio.
-Strategiju brenda – šta ja obećavam na tržištu (bez obzira na to koje je „tržište” u pitanju) i kako da to napišem na post-it listiću?
-Taktike za godinu dana – šta sve treba da uradim da bi se cilj ostvario?
-Provera i kalibracija.
-Očuvanje brenda.

Kako da uradimo ovo za sebe?

Postoji deo radionice koji možete samostalno da prođete kako biste došli do nekih otkrića o sebi.

Korak 1 – Pitajte se profesionalno:

•Šta ja radim i šta je moj doprinos?
•Za koga to radim?
•Gde radim?
•Po čemu sam jedinstven u tome što radim?
•Kako čuvam svoj profesionalni brend?
•Kako vrednujem svoj profesionalni brend’

Korak 2 – Pitajte se lično:

•Šta ja radim?
•Za koga to radim?
•Po čemu sam jedinstven?
•Kako čuvam svoj lični brend?
•Kako vrednujem svoj lični brend’

Neka vaš treći korak bude ukrštanje prva dva i spajanje. Nađite stvari koje su povezane. Ko takvih nema, neka pokuša da napravimost između ova dva koraka. Taj most je možda prvi korak do vaše strategije razumevanja sebe, razumevanja života koji živite.

Zapamtite da su najuspešniji oni koji su pametno gradili i čuvali svoj brend –profesionalno ili lično. Šta mislite, da li su to uradili ad hoc ili strateški i koliko su vremena uložili u strategiju?

Izvor: Sensa