Moguće je da ste do sada na putu ka uspešnom i svesnom liderstvu usvojili razna znanja i tehnike kako da razvijete i nadahnete tim, promenite celokupnu DNK organizacije kojom rukovodite, suočite se sa konfrontacijom itd. Ipak, kada se pojavi krizna, nepredviđena i izazovna situacija, nalazimo se usred krivudavog puta punog raskrsnica, a putokazi za dobar pravac nedostaju.

Trenutno smo u vrlo izazovnim i kriznim vremenima. pandemijaCovid-19 promenila je način poslovanja mnogih kompanija, neke nisu uspele da odgovore na predviđeni sistem rada, neke su se suočile sa velikim finansijskim problemima, dok neki nisu dozvolili da trenutna situacija ograniči razvoj.

Kako biti dobar lider u kriznim i izazovnim situacijama i vremenima?

Kriza se definiše kao nešto neočekivano, haotično, situacija koja donosi drastične promene. Običnpo je bez presedana i ima drugačije karakteristike u odnosu na krize sa kojima smo se u prošlosti suočavali.

Kako biste se kao lider suočili sa trenutnom krizom, morate zavisti od svojih osnovnih vrlina i tako dešifrovati pravi plan.

Predlažemo 5 sledećih saveta za uspešno liderstvo u periodu krize i neizvesnosti:

1. Način posmatranja krizne situacije

Samuraj Miiamoto Musashi uči nas kako posmatramo stvari u svetu. On govori o posmatračkom oku i opažanju. "Posmatračko oko" vidi stvarnost neke situacije, pravi korak unazad i vidi situaciju kakva jeste. Sa druge strane, opažanje uključuje naše emocije, doživaljaje situacije, ne dozvoljava nam da sagledamo sliku iz više uglova.

"Posmatračko oko" nam daje moć da objektivno proučimo situaciju i preduzmemo korake u trenutku. Kada opazimo krizu sa "posmatračkim okom", spremamo se da pronađemo najbolje moguće rešenje u kriznoj situaciji.

2. Lidesrstvo sa stavom

Talenat nas može približiti uspehu, ali karakter je to što taj uspeh održava. Naše vrline, osnovna uverenja i identitet su ono što nam pomaže u kretanju kroz teške periode.

Kada se suočimo sa krizom, možda ćemo biti u iskušenju da izađemo iz nje na što jednostavniji način ili žemo dozvoliti da nas vode pritisci. Osoba sa karakterom proceniće nekoliko rešenja i filtriraće ih kroz određene stavove. Važno je da se vodite svojim vrednostima kada donosite svaku odluku.

Empatija, samopouzdanje, sposobnost slušanja, disiplina i druge vrline su ključne da pronađete rešenje. Verujte sebi!

Nelson Mandela je rekao: "Lider je poput pastira. On ostaje iza stada, puštajući najizdržljiviji da izađe napred, nakon čega ga slede ostali, ne shvactajući da su celo vreme usmereni od strane pastira koji stoji iza."

3. Zaposleni su na prvom mestu

Najvažnija komponenta svake krize jesu ljudi. Vaš tim predstavlja razlika između uspeha i neuspeha kada postoji pretnja za vašu organizaciju. Kada se čini da se sve raspada, smo ljudi mogu sve vratiti na svoje mesto. Ako cenite svoj tim i usmerite ih na pravi način, veža je šansa da pobedite oluju.

Zapamtite, svaka odluka koju donesete i svaka reč koju komunicirate biće zapamćene. Kriza je za ljude ranjivo vreme. Brinu se za svoj posao i porodicu. Sve što se činilo sigurno sada je ugroženo. Ako lider kriznu situaciju učini težim kroz zabrinjavajuće reči i toksične interakcije, on tako povređuje sebe, svoj tim i posao.

4. Budite otporni i fleksibilni

Otpornost je vrlo važna komponenta u periodu krize. Umesto da nakon loše odluke ili rešenja dugo razmišljate, skrivate se i postavljate sebi dodatna pitanja, stresite prašinu i nastavite dalje. Takođe, fleksibilnost predstavlja naša jedra dok se borimo kroz oluju. Moramo biti prilagodljivi promenama koje kriza sa sobom donosi u izobilju.

Kada primenimo obe ove vrline istovremeno, spremni smo da se suočimo sa izazovima i pronađemo svoj put.

"Ključ uspešnog liderstva je uticaj, a ne autoritet." - Kenneth H. Blanchard

Izvor: Lovesensa