PET ZAŠTO - Ova teorija je nastala u poslovnoj psihologiji. Glavni cilj je da saznamo uzrok problema i da vidimo kako možemo da na osnovu suštine problema nađemo rešenje. Jako je lako upotrebljiva i može da nam služi u raznim životnimsituacijama.

Kao što samo ime kaže sastoji se od pet pitanja zašto. Tako da svaki od pet koraka ima svrhu da nam otkrije sedeći detalj, koji možemo da iskoristimo inspiraciju. Da nam da ukaz na dublji nivo problema. Svaki odgvor služi kao baza za sledeće pitanje.

Naravno postoje situacije koje imaju više uzroka problema u njima, koje treba rasčlaniti, sve to što nam je prepreka, i zatim postavljati pitanja, bazirana na tome za svaku grupu prepreka. Takođe treba naglastiti da nema pogrešnih pitanja. Jedino pravilo je da počinju sa zašto.

Evo jednog praktičnog primera:

Zašto – imam problem u tom odnosu?

Zašto – ta karakteristika u meni izaziva netrpeljivost?

Zašto – ne mogu da utičem na tu situaciju?

Zašto – smatram da nemam uticaj na baš tu karakteristiku?

Zašto – imam uverenje da mi je to bitno?

U kliničkojpsihologiji je jedna od osnovnih teorija bazirana na tome, da naša uverenja menjaju sve. Kako vidimo svet, kako interreagujemo sa njim? Kako vidimo svoje resurse? Zato je ova tehnika jako važna jer nam ukazuje na naša uverenja koja onda možemo da menjamo uz pomoć psihoterapije. Tu smo za vas da vam pomognemo.

Izvor: Mindfulness flow