Mnogi ljudi imaju iskrenu želju pomoći podizanju svesti na planeti. Često čujem od pojedinaca koji recimo kažu da žele manifestirati inovativan posao koji na neki način može promeniti svet. To je dobro - ali ako želite svesno manifestovati, morate početi s pravim temeljima.

Temelj svakog svesnog činjenja je svesno bivanje. To je važna spoznaja kada je manifestacija u pitanju. Što znači imati temelj u bivanju? Znači da ste ukorenjeni u tišini, u transcendentnoj dimenziji - bezobličnom, večnom. Je li moguće pomiriti svest o unutarnjoj tišini i bivanju sa spoljnim privlačenjem prema delovanju i činjenju? Rekao bih da jeste, i to je naš izazov u ovom trenutku.

Dakle, pre nego što osoba počne nešto manifestovati ili stvarati, ta osoba mora pronaći svoj bezvremenski i bezoblični identitet suštine. To je temelj. Ako toga nema, zaboravite na manifestiranje ili stvaranje. Jednostavno ćete stvoriti još problema.

Pročitajte još:

5 KORAKA KOJI PRIVLAČE SREĆU SVAKOG DANA: Mudre životne lekcije Ekarta Tola

Kako da nastavimo život kada nas tragedije i traume izbace iz životnog toka

Kad možete ostati povezani s bivanjem dok to radite, tada sve što radite je svesno činjenje, svesno stvaranje. Ovo je moćnije, vrlo različito delovanje. Ali temelj je na prvom mestu i ostaje primarni. (Na kraju, bivanje treba ostati primarno u vašem životu bez obzira bavite li se puno radom ili ne.

Moglo bi biti da na planeti nastaje nova faza - faza u kojoj, kroz ljudski oblik, postoji mogućnost da svemir svesno stvara. Uzbudljivo je uzeti u obzir da ljudska bića mogu u potpunosti shvatiti svoju kreativnu snagu - koja je ogromna i neograničena koliko i univerzalna kreativna snaga, jer vi i svemir niste odvojeni. Vi ste aspekt svemira. Vi ste svemir koji se izražava kao ovaj oblik.

Izvor: Sensa.hr