Koliko puta smo do sada čuli da smo beskonačana Bića? Koliko ljudi je ostalo na tome, zadovoljavajući se samo pomišlju da je to tako? Voleo bih da vas pozovem u jednu drugačiju stvarnost, sopstvenu stvarnost u kojoj stvarate, uključujete, angažujete i aktuelizujete drugačiju energiju od realnosti u kojoj ste upravo sada. Pokretanje energije jeste vaša urođena umetnost da dizajnirate stvarnost sopstvenih mogućnosti

U nama postoje sve energije koje bi nam mogle pasti na pamet, kao i sve one za koje trenutno nemamo dovoljno Svesnosti da znamo da postoje i da su nam dostupne. Kao takva, celovita duhovna bića, materijalizovali smo ideju o sebi i započeli ovaj fizički put. Mnogi ljudi u skladu sa nametnutom kulturom i pod uticajem religije odrekli su se mnogih energetskih delova u sebi. Danas u takvom umanjenom kapacitetu ljudi većinom žive iz ograničenja, odvojenosti, nedostatka i nepotpunosti. Šta ako ne moramo više da živimo tako i šta ako nam je sada dostupno sve ono što smo samo mislili da je nemoguće? Ovo pitanje pokrenuće energiju.

1 način da ostvarite ono što želite: ključna razlika između uspešnih i neuspešnih ljudi

Stvaranje sopstvene stvarnosti

Naša polazna tačka je uvek ovaj sadašnji trenutak. Tu se celokupnost života dešava, transformiše, menja i prima. I kada izaberemo sebe kao stvarnost koja postoji uvek u ovom trenutku života, sa snagom sopstvenog bića i inteligencijom Svesti, onda ne postoji ništa što ne bismo mogli upravo sada da aktiviramo, budemo i živimo. Sa svakim trenutkom života energija teče, mi učestalo utičemo na relanost koja nam se predstavlja. Niko se nikada nije probudio, i video mračan prostor oko sebe i pomislio: „O Bože, ništa nisam iskreirao juče za danas, i zato danas nema slike!”

Mi smo energetsko-vibrirajuća bića koja, bili toga svesni ili ne, svakog trenutka postojanja isijavamo energiju. Kako bismo došli u stanje svesnog aktiviranja nove energije, glavni element jeste da tražimo da se energija pokrene. Kada jasno vidimo život koji živimo, tada dobijamo Svesnost da izaberemo nešto drugačije. Toliko smo beskonačni da imamo i toliko izbora. Uključivanje nove energije počinje kada tražimo da se aktivira enegija koja nam do sada možda nije bila dostupna. Nešto novo uključiti znači izabrati drugačije. Recimo da smo živeli u oskudici celog života – razlog tome jeste u priklanjanju realnosti ljudi oko nas koji funkcionišu iz nemanja. Osvešćivanjem ideje i energije da smo snaga koja može da bira za sebe, počinjemo svesno da stvaramo stvarnost koja se ne tiče ove realnosti. Stvarnost počinje unutar tela, sa jasnom namerom, dok pitamo da se nešto energetski pokrene i svesnom pažnjom na ovaj trenutak. To je naša urođena veština na koju imamo pravo u svakom trenutku života. Radije nego da se opiremo, slažemo ili priklanjamo relanosti drugih ljudi oko nas.

Izbor jeste energija koja otvara zaključana vrata

Reč izbor takođe u sebi sadrži snagu koje često nismo svesni, kao što ne osvešćujemo dovoljno ni ideju da smo beskonačna bića. Čuli smo mnogo puta da imamo izbor i da ne moramo da živimo onako kako nam drugi ljudi nameću. Šta ako možemo da budemo energija izbora stalno, i tamo gde ljudi ne vide izlaz, da ga mi vidimo i biramo za sebe? Ova vrsta izbora jeste energetska nit koja nas povezuje sa beskonačnim poljem mogućnosti u trenutku aktiviranja nove energije. Sama pomisao da nam je dat izbor, pokreće i otvara novi prostor u trenutku života iz kojeg počinjemo da angažujemo drugačiju energiju. Izbor ne govori „sada ću da se upetljam u sve ovo”, on nam poručuje da postoji mnogo mogućnosti koje su nam sada dostupne.

Pitanje je da li to biramo. Recimo da smo se našli na sastanku i oseća se gusta i teška energija i nismo sigurni da će sve ići onako kako bismo voleli da ide. Sa trenutkom osvešćavanja da imamo izbor koji je drugačiji od teške energije za stolom, počinjemo da širimo sebe iznutra i umesto da se izjednačimo i skupimo u tu gusto iskreiranu energiju, podižemo se iznad te relanosti. Imamo izbor i hajde da uključimo energiju koja ovde nedostaje! Izbor nam daje u trenutku prolaz za više, drugačije, promenu, snagu i prostor. Izbor je inteligencija naše Svesti da se ne identifikujemo sa onim što jeste, već da osvestimo ono što bi moglo biti drugačije upravo sada. Ako u svaki trenutak života unesemo izbor, onda nećemo živeti nemogućnost, već ćemo aktivirati stvarnost koja je moguća.

Aktiviranje energije

Pored svesnosti izbora u svakom trenutku, prava čarolija života počinje sa našom namerom da aktiviramo nešto drugačije. Energija se aktivira uz najmanji uloženi napor. Dopuštanjem ove relanosti da postoji kako je iskreirana dozvoljava nam se da stanemo u sopstveni kapacitet i energetski tok. Što pre shvatimo da što se manje petljamo sa onim što se trenutno dešava, pre ćemo živeti sve ono što želimo. Ako učinimo značajnim svaki trenutak koji opažamo, onda ga samo utvrđujemo i tu nema mnogo prostora za izbor nečeg drugog ili trećeg. Međutim, ako svet shvatimo kao prolazan i ne činimo ga čvrstim i ne pokušavamo da ga zadržimo i sačuvamo, onda već delujemo iz drugačijeg nivoa Svesti na energiju onoga što trenutno jeste.

3 vežbe za vizualizaciju: najkraći saveti za uspeh i ostvarenje ciljeva

Aktiviranje energije sopstvene nove stvarnost traži od nas da budemo svesni da sve već postoji. Za to ne treba da ulažemo veliki napor, već nežno da spojimo nekoliko koraka koji će izazvati novi energetski puls. Ako imamo jasnu nameru, pažnju i svesnost o trenutku, onda je to sve što je potrebno za ovu našu čarobnu formulu aktiviranja energije. Namera pokreće sadržaj energije koju smo pozvali. Imamo jasnoću o tome šta želimo da uključimo u ovom trenutku i to nas stavlja u poziciju da angažujemo energetske čestice naše namere. Pažnja je uvek ona koja pravi energetski tok i stvara prostor i protočnost. Kada je naša pažnja ovde i sada u trenutku aktiviranja energije, onda to samo znači da sada povlačimo i uključujemo energiju iz nepoznato-nevidljivog energetskog polja u ovaj sadašnji trenutak. Svesnost prati svaki trenutak ovog energetskog procesa. Naša Svesnost o tome šta se trenuto stvara čini da stvarnost iznutra postane veća od relanosti koja je oko nas.

Vežba za pokretanje energije

Pokretanje energije osnažuje vaš život. Izlazite iz uloge žrtve i stajete na mesto izvora u sebi. Zastanite na trenutak i tiho i sa puno pažnje ponovite u sebi: „Šta ako je sada sve moguće?” Pažljivo osluškujte i osetite svaki trenutak dok izgovarate ovo pitanje. Spojite se sa njim dok emitujete, primate i bivate ovo pitanje. Svesno desetak puta ponovite ga u sebi, i energija će početi polako da se menja u vama. To će biti jasan pokazatelj da ste svoju pažnju i nameru usmerili ka otvaranju drugačije budućnosti. Sada pomislite kako uključujete i aktivirate energiju koju želite u ovom trenutku.

Može to biti energija novca, radosti, lakoće, zabave, koncentracije i šta god drugo želite. Dopustite da osetite prisutnost te energije u telu, oko tela, svuda u svakom kutku univerzuma. Imajte Svesnost da se ona sada energetski giba kako bi vam se što više približila, i kako biste je osetili. U vašem telu je centar aktiviranja, primanja i davanja. Pomislite kako otpuštate sve ono što vas ometa pri ovom procesu i nastavite da budete prisutni sa svojim telom i energijom koju ste pozvali. Nije potrebno ništa da zamišljate, vizuelizujete ili kroz emociju stvarate. Sve već jeste, samo dopustite sebi da sve postoji i ostanite u Svesnosti i prisutnosti energije. Ovaj proces možete da vežbate koliko god želite i svaki put će biti drugačiji. Energija je uvek u pokretu i vaše Biće je uvek živo, stoga se zabavaljajte i otkrivajte sve mogućnosti do kojih možete doći aktiviranjem nove energije u svakom svom trenutku.

Izvor: Sensa