Za razliku od našeg uma, naše telo i osećanja se uvek nalaze u sadašnjem trenutku. Biti prisutan u prirodi olakšava nam da se povežemo sa svojim telom i da osvestimo osećanja. Priroda nas tera da probudimo svoja čula. Iskoristimo zvuke ptica i boje pejzaža i dozvolimo da nas priroda izleči od svih onih dana provedenih za računarima.

Tara je planina koja me svojom energijom, mirisom, čistoćom na iskonski način vraća u centar - tu se uvek ponovo srećem sa sobom. Preko svih elemenata prirode - zemlje, vode, vazduha i sunca povezujem se sa sve četiri strane sveta i postajem jedno sa prirodom. To povezivanje želim da ojačam kroz joga položaje, druženje, splavarenje, goste sa kojima ću učiti. Znam da me energija ove moćne planine može podržati kroz sve izazove koji me čekaju u novim projektima.

Jug - Vatra: ključna reč "usuditi se"

Vatra je Sunce, izvor života i božija iskra u svima nama. Vatra je najmoćnija od svih elemenata - ona ima snagu da promeni nešto u trenutku. Ona menja način na koji gledamo svet, šta radimo i kako odgovaramo na životne izazove. Vatra ima snagu da stvori nešto potpuno novo, da promeni strukturu onoga što mi zovemo realnost. Ona menja našu tešku energiju u - svetlo i ljubav! Reč koja je opisuje je "smeti", "usuditi se". Da bismo shvatili naše mogućnosti treba da se usudimo da izađemo iz zone komfora i uđemo u zonu izazova!

Zapad - Zemlja: ključna reč "želeti"

Zemlja nas čisti i transformiše. Ona je naša majka, daje nam život. Zemlja prihvata sve naše brige, sumnje, bes, svu našu tešku energiju kao poklon koji koristi kao đubrivo za novi život i rast . U nju sadimo sve naše namere i želje. Reč koja je opisuje je "želeti", " imati nameru". Želeti nešto je početak stvaranja. Namera i želja su sve! Ono što je važno je jasno iskazati želju i pustiti je sa ljubavlju da se desi!

Sever - Vetar: ključna reč " znati"

Element bez koga ne možemo duže od nekoliko minuta. Istovremeno, imamo obilje vazduha gde god da se okrenemo, besplatno. On nam daje osećaj za vreme i prostor. Vazduh je izvor komunikacije (radio, satelit, internet...) i veza. Reč koja je opisuje je "znati". Put znanja podrazumeva mudrost koja je izvan prostog razumevanja - znati znači imati blisku vezu sa sobom i verovati svojoj intuiciji.

Istok - Voda: ključna reč "ćutati"

Voda nas balansira i spira svu tešku energiju, kako sa nas, tako i onu oko nas. Voda nas opušta i oslobađa. Uči nas fleksibilnosti na taj način što zauzima oblik onog suda u kome se nalazi i kreće se brzinom struje u kojoj je. Korespodentna reč je "ćutati", "tihovati". Ako ne dozvolimo sebi da ćutimo nikada nećemo moći da čujemo poruke koje dobijamo od Stvaraoca. U tišini, disanjem, mi možemo umiriti sebe, svoj um i otvoriti se unutrašnjoj inteligenciji. Tako čistimo energetske kanale i usklađujemo se sa frekvencijom univerzalne energije.

Većina nas koja živi u gradovima, gde smo zaštićeni od prirodnih nedaća, zaboravlja da smo deo prirode. Zemlja ima svoj duh i svoju energiju - ona nam daje život. Da li se ponašamo prema njoj kao prema svojoj majci?