Lujza Hej, jedna od najpoznatijih motivacionih govornica i autorka knjiga za samopomoć, govorila je da ukoliko stalno pričamo i razmišljamo o nedostatku novca i obilja, mi ga nikada nećemo ni imati.

Razmišljanje o siromaštvu donosi više siromaštva. Razmišljanje o zahvalnosti donosi obilje. Sve negativnosti koje izgovarate, na primer "Nemam nikad dovoljno novca", čine da sebe u to ubedite i da se pomirite sa situacijom, ne menjajući je.

Ako želite da vaš život ispune obilje, novac i prosperitet, važno je da negativna uverenja zamenite pozitivnim. Jedan citat Lujze Hej baš o tome i govori:

"U svetu svega ima u izobilju, samo čeka da odlučite da se upoznate sa neizmernim bogatstvom. Novca je mnogo više nego što možete potrošiti. Postoji puno više ljudi nego što ste ikada sreli u svom životu. Radosti je nego što možete da zamislite. Ako verujete u ovo, imaćete sve što želite!"

Kako biste zauzeli pozitivan stav prema obilju i uvukli ga u svoj život, mogu vam pomoći afirmacije. One vas oslobađaju od negativnih uverenja, jačaju optimizam i pomažu da se uverite da obilje zaista i zaslužujete.

Afirmacije Lujze Hej za obilje, novac i prosperitet:

 • Moji prihodi stalno rastu.
 • Prosperiram gde god da se okrenem.
 • Ja sam magnet za novac.
 • Danas je predivan dan. Novac mi dolazi na očekivan i neočekivan način.
 • Imam neograničen izbor. Mogućnosti ima svuda.
 • Sada radim posao koji volim, i za to sam dobro plaćen.
 • Otvoren sam za neograničeni prosperitet koji postoji svude.
 • Dozvoljavam da prosperitet uđe u moj život na višem nivou nego ikada.
 • Život snabdevava sve moje potrebe u velikom obilju.
 • U ovom trenutku dostupno mi je ogromno bogatstvo i moć.
 • Zaslužujem najbolje i sada prihvatam najbolje.
 • Moje dobro dolazi od svuda i od svih.

Izvor: Sensa