Razmislite koje sve osobine biste izdvojili. Da li mislite za sebe da ste posvećen roditelj ili da ste loši u matematici? Šta god da ste naveli, prema rečima Suzan Dejvid, autorke knjige Emotional agility, velika je verovatnoća da ih vidite kao manje ili više nepromenljive. Profesor psihologije sa Stenford univerziteta, Kerol Dvek ovaj pristup sopstvenom identitetu zove fiksni majndset. Kada delujemo iz fiksnog majndseta, verujemo da naši najvažniji kvaliteti ne mogu da se menjaju. U ovom kontekstu, ako mislimo da smo talentovani mislimo da smo rođeni talentovani ili ako mislimo da smo lenji, mislimo da smo rođeni lenji. Za neke osobine smo zahvalni jer nam koriste, a neke doživljavamo kao slabosti. Ipak i jedne i druge doživljavamo kao fiksne – nepromenljive i prihvatamo ih kao stalni deo svog karaktera.
Međutim, ne sagledavaju svi ljudi sopstveni identitet kroz ovaj fiksni majndset. Istraživanje na Stenford univerzitetu je pokazalo da postoje ljudi koji sebe i svet doživljavaju kroz majndset rasta i razvoja.
Ovi ljudi veruju da njihovi važni kvaliteti mogu da budu značajno unapređeni kroz učenje i zalaganje. Manje se oslanjaju na tzv. nepromenljive karakteristike kao što su IQ, talenat za muziku ili fizičke karakteristike i darove. Mnogo su više zainteresovani za sposobnosti koje mogu da kultivišu. Majndset za rast i razvoj konceptualizuje uspeh kao posledicu onoga što rade, a ne onoga što jesu.

Prednosti majndseta koji je usmeren na rast i razvoj

Ljudi koji imaju sklop uverenja da su rast i razvoj uvek mogući su otvoreniji za nova iskustva, spremniji da preduzmu rizike i otporniji kada se suoče sa neuspehom.
Fiksni majndset ljudima ne dozvoljava da se upuštaju u bilo šta što bi moglo da ih suoči sa neuspehom, jer je svaki identifikuju sa sopstvenom ličnošću. Kao što je za njih svaki pad dokaz njihovog identiteta tako je za ljude sa sklopom uverenja da je razvoj moguć, svaki pad šansa da dobiju nova saznanja i uvide, a ne da prosuđuju sebe. Zbog toga su i kreativniji, preduzimljiviji i hrabriji.

Vežba za promenu fiksnog majndseta

Važna odlika uverenja da su rast i razvoj uvek mogući je da sve može da se nauči. Suzan Dejvid predlaže da već sada, kroz kratku vežbu počnemo da menjamo svoje stanovište o nepromenljivosti nekih naših karakteristika i sposobnosti.
Promislite o nekoj svojoj osobini koja vam se ne dopada. To može biti bilo šta što doživljavate kao nedostatak. Uzmimo za primer da sebe doživljavate kao „otirač“ na poslu i da vas kolege stalno zbog toga iskorišćavaju.
Razmislite o tome na sledeći način: nije da ste plašljivi i pasivni dok su ostali prirodne vođe, već samo niste u kondiciji kada je asertivnost u pitanju. Pošto je kondicija u pitanju, ona se razvija vežbanjem i moguće je promeniti!
Budući da je promena stvar vežbe, počnite umereno. Neka to budu male stvari koje ćete na poslu promeniti: utvrdite koji je to zadatak koji vam kolege redovno delegiraju, a nije vaša radna obaveza. Vežbajte da kažete NE sledeći put kada neko pokuša da vam doda tu stvar na spisak obaveza. Ne morate da ulazite u raspravu i objašnjenja. Važno je da sebi dokažete da možete da promenite neku svoju osobinu koju ste do sada doživljavali kao nepromenljivu.
Ova vežba će automatski delovati i na sve druge osobine koje tako percipirate i daće vam mogućnost da i njih menjate. Sklop uverenja da su rast i razvoj uvek mogući vas osnažuje da preuzmete kormilo svog života u svoje ruke i da sve što se događa u vama ili oko vas doživljavate kao promenljivo i popravljivo!

Izvor: Sensa