Pojam asertivnost potiče od engleske reči assertive, što znači uporan, samouveren, samosvestan, samopouzdan. U našem jeziku najadekvatniji prevod ovog pojma bi bio samouverenost, samopozanost. Lange i Jakubowski definišu asertivnost kao: “Izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren (pošten) i socijalno adekvatan način uz uvažavnje drugih“ (Lange & Jakubowski, 1976). U skladu sa definicijom koju iznose autori asertivnost predstavlja:

 • Izražavanje vlastitih misli, osećanja, uverenja bez težnje ka dominiaciji, ponižavanju ili degradiranju drugoga
 • Samopoštovanje i poštovanje drugih, po principu – Ja sam vredna osoba, Ti si vredna osoba
 • Asertivna osoba poštuje mišljenja i stavove drugih ali ne mora nužno da slaže sa njima
 • Samozaštitno ponašanje – osoba čuva svoje dostojanstvo u situacijama kada postoji opasnost da bude izmanipulisana, zloupotrebljena ili iskorišćena

Kako izgleda asertivno ponašanje u praksi?

U mnoštvu interpersonalnih situacija možemo postupati asertivno. Navešćemo nekoliko tipičnih primera asertivnog ponašanja:

 • Asertivna osoba će iskreno, otvoreno i ljubazno zamoliti kelnera da joj donese drugu supu, samo uz kratko objašnjenje da je ova hladna
 • Otvoreno i bez okolišanja će reći svojim prijateljima sa kojima često izlazi da će ovog vikenda izaći sa drugim društvom
 • Bez snebivanja će reći prijatelju da ne može da mu pozajmi novac jer planira da ga potroši na drugi način
 • Zašto se isplati ponašati se na asertivan način?
 • Asertivni ljudi češće nego drugi dobijaju ono što žele
 • Poštuju sebe i svoju energiju
 • Imaju dobru samokontrolu
 • Uspešno vladaju stresom
 • Ne boje se da iskažu svoje neslaganje
 • Otvoreni su za nova rešenja
 • Imaju više poverenja u sebe i druge
 • Zalažu se za rešavanje konfliktnih situacija
 • Osećaju se samopouzdano i nastupaju samouvereno

Izvor: Vaš psiholog