“Postoje mnoga istraživanja koja pokazuju da je kvalitet odnosa uveliko utiče na stopu smrtnosti, posebno kada je reč o bolestima srca i krvnih sudova“, pojašnjava Bert Uchino, psihološki naučnik sa Univerziteta Utah. Ali, dosadašnji radovi zanemarili su činjenicu da mnogi odnosi imaju i pozitivne i negativne aspekte.“

Ono što dokazano deluje loše na zdravljesrca i krvnihsudova je stalna potreba za takmičenjem, neprijateljstvo, napetost i agresivnost. Kada partner ima više tih komponenti, uzajamna podrška je oslabljena.

Mona Delfino otkrila je u svom istraživanju kako svaki deo tela ima svoj jezik. Kada se javi problem u nekom delu tijela, to može pomoći pri otkrivanju osećaja, razmišljanja i uverenja koje je potrebno isceliti. Sada već i naučna istraživanja potvrđuju ono što oni koji razumeju energije i rade sa njima znaju već odavno, da postoji direktna povezanost između naših odnosa, osećaja i šta se događa u telu.

Uchino i njegovi kolege, Timothy Smith i Cynthia Berg, proučavali su kako složenost odnosa utiče na bolesti srca i krvnih sudova.

Zamolili su 136 starija para (u proseku oko 63 godine) da ispune upitnik u kojem ocenjuju kvalitet svog braka i podršku od svog supružnika. Poseban naglasak je bio na tome koliko je njihov partner spreman pomoći ili uzrujan kada im je potrebna podrška, savet ili usluga.

Oko 30 posto osoba izjavilo je da ima pozitivnu podršku od partnera, a 70 posto da je ta podrška promjenjiva. Potom su CT uređajem proverili stepen kalcifikcije arterija kod učesnika i otkrili da su najviši stepeni kalcifikcije prisutni kod oba partnera u odnosu koji su oboje ocenili promenjivim. Kad je samo jedan partner tako ocenio odnos, rizik je bio znatno niži. Rezultat je bio nezavisan od pola učesnika.

Imajući u vidu da su učesnici bili u braku oko 36 godina, moglo bi se zaključiti da zadovoljstvo brakom ima značajan uticaj na kardiovskularni sistem – ali istraživanje to nije potvrdilo. Za zdravlje srca i krvnih sudova najvažnije se pokazalo pružanje podrške, što znači da ti činioci nadilaze kvalitet samog braka.

PageBreak

Oprostite i izbacite potisnuta negativna osećanja

Istraživanje je pokazalo i da ljudi koji opraštaju imaju bolje fizičko i mentalno zdravlje od onih koji zadržavaju negativna osećanja posle nekog događaja koji ih je uvredio. Ljudi koji opraštaju češće su skloni da podrže svoje voljene i imaju manju stopu anksioznosti i depresije.

Nije potpuno jasno zašto je tako, ali istraživači su postavili hipotezu da kada oba partnera vide jedno drugo kao izvor ambivalencije, odnosno čuvene podvojenosti, kada postoje snažna pozitivna i negativnaosećanja, to menja njihovo međusobno ponašanje.

„Ova otkrića sugerišu da parovi koji imaju ambivalentne poglede jedno na drugo, komuniciraju sa napetošću ili potkopavaju potencijal za podršku u odnosu,“, kaže Uchino. „To rezultira opasnošću za zdravljesrca i krvnihsudova.“

Izvor: Sensa.hr