Ovo je jedini način da zacelite rane na duši: evo kako oprostiti i osloboditi se neprijatnih osećanja
Shutterstock snaga_oprostaja_posveta_svim_ranama_koje_ne_zaceljuju_model_oprastanja_2

Više od bola; više od slobode

O tome kako se uzdići iznad svakog semena zla koje vas dotakne ili okruži, pokazuje i svedoči Eva Mozes Kor – jedna od retkih koja je preživela logor Aušvic. Eva, i njena identična sestra bliznakinja, bile su subjekti eksperimenata nad ljudima od strane tzv. Anđela smrti, kako su zvali dr Jozefa Mengelea. Svega nekoliko (od približno 3000) blizanaca koji su bili Mengeleovi pokusni kunići, preživelo je ovo stradanje, a među njima su bile upravo Eva i Mirijam. Uprkos prognozi Anđela smrti da joj je posle ubrizganih eksperimentalnih injekcija ostalo još dve nedelje života, Eva je kroz bunilo i groznicu ponavljala, iznova i iznova: „Moram da preživim”. Teške posledice ovog mučenja i stravične prizore Eva je preživela zahvaljujući jakoj volji i želji za životom. Nakon oslobođenja Aušvica 12. januara 1945, i bliznakinje su oslobođene. I pored oscilirajućeg zdravstvenog stanja, koje je neretko dovodilo do životnih kriza, sestre su nastavile svoje živote.

Šta je potrebno za miran i skladan život: evo kako da odbacite negativne stavove

Eva je formirala organizaciju posvećenu deci Aušvica, koja su preživela smrtonosne eksperimente, te je tako i pronašla i okupila izvestan broj preživelih. Nastavila je svoj humanitarni rad kroz brojne projekte i edukativne centre kako bi upoznala ljude sa Holokaustom, i idejom oproštaja. Prilika za razvijanje i rad na ovoj zamisli dodatno joj se otvorila, kada je dobila poziv od jednog profesora sa Bostonskog univerziteta da učestvuje u razgovoru sa preživelim nacističkim doktorom Minhom (dr Hans Münch), koji je radio u Aušvicu. Eva i dr Minh su se susreli i razgovarali u vezi sa logorom i načinom na koji je funkcionisao. Na pitanje da li zna šta se i na koji način radilo, i ima li svest o postojanju i korišćenju gasnih komora, dr Minh je odgovorio potvrdno, tvrdeći da je to noćna mora sa kojom mora svakog dana da živi. Svojevoljno je potpisao Dokument kojim se potvrđuje postojanje i upotreba gasnih komora u Aušvicu, na čemu je Eva bila zahvalna.

5 načina da pobedite anksioznost: ove vežbe možete da praktikujete u bilo kom trenutku

Desetak meseci nakon tog sastanka, nakon što se jednog jutra probudila, shvatila je da želi da napiše pismo u kome oprašta dr Minhu, za sve počinjeno. U procesu prepravki završenog pisma, profesorka engleskog koja je lektorski ispravljala greške u pismu, shvatila je da neprolazni bol Eve nije dr Minh, već dr Mengele. Predložila joj je da pokuša i njemu da napiše takvo pismo. Kako Eva nije bila spremna na taj korak, za početak je otišla kući, vizuelizovala Mengelea i rekla mu sve ružne reči kojih se mogla setiti, a potom, glasno i jasno rekla: „Uprkos svemu, opraštam ti!” Ovo je bio trenutak koji je Evi promenio život iz korena. Iako je naišla na nerazumevanja i osude od strane drugih žrtava, shvatila je ključ i suštinu oproštaja. Ona nije zaboravila tragediju. U tom trenutku ona je po prvi put u vezi sa ovom temom osetila neizrecivu moć koju niko ne može da joj da sem nje same, niti iko može da joj oduzme – moć oproštaja! Nakon čitanja prethodno pomenutog dokumenta u Aušvicu, a u društvu dr Minha, svoje i njegove dece, Eva se konačno osetila slobodnom od logora smrti.

Jednostavan trik za podizanje samopouzdanja: deluje odmah u kritičnim situacijama

Činom opraštanja poklonila je sebi mogućnost samoisceljenja, samooslobođenja i vraćanja sopstvene životne snage. Kako i sama objašnjava, žrtve se uvek osećaju beznadežno, uplašeno, povređeno i nemoćno, i istina je da postoji ono što se ne može promeniti, težak deo traume i tragedije, ali, smatra da je cilj upravo promeniti način na koji se žrtva odnosi prema sopstvenoj tragediji. Odupirući se idejama besa i osvete, Eva Mozes Kor je svoj rad usmerila na ukazivanje opasnosti koje donose predrasude, netrpeljivost i mržnja, kako bi se zauvek stalo na put ovakvim i sličnim tragedijama. Nastavila je da, promovisanjem ljubavi i oproštaja, pomaže svim ljudima koji su prošli izvesne traume i nedaće, osvetljavajući im put ka tački balansa i spokoja iz koje će i oni moći dalje da šire svoju lepotu, snagu, znanje, rečju – „svetlost”.