Otpornost je pojam koji je dobio veliki značaj poslednjih godina. Posebno u pojedinim strujama, kao što je pozitivna psihologija, zainteresovanima za razumevanje osobina koje omogućavaju ljudima da prevaziđu nedaće. Ove struje daju manju težinu faktorima koji povećavaju verovatnoću za mentalni stres. U psihologiji, biti otporan znači biti sposban da se suočiš sa nedaćama i iz njih izađeš još jači.

Kada govorimo o otpornosti, skloni smo da mislimo o traumatičnim događajima, kao što je gubitak drage osobe, preživljavanje nesreće ili zlostavljanja; u stvari i u svakodnevnomživotu postoje kompleksne situacije sa kojima moramo da se suočimo. Nije neophodno da se dogodi katastrofa: čak prevazilaženje svakodnevnih teškoća, kao suočavanje sa kritikama, počinjanje dana s osmehom u toku tužnog perioda, znači biti otporan. Svi imaju svoje bitke i svoje oružuje kojim ih biju, bitno je samo shvatiti koje je to oružje.

Kako ljutnja i tuga utiču na fizičko zdravlje: evo koja negativna emocija najčešće uzrokuje oboljenja

Postoje jake ličnosti koji su primer otpornosti sledili od svojih roditelja ili braće. Ima i onih koje su morali same da se bore prolazeći kroz trnovit put: naučili su koristeći metod "pokušaj i greška", postali su jači zahvaljući ožiljcima.

Ovo nam pokazuje da je otpornost veština koju svi mogu da razviju i da istreniraju. U tu svrhu, neophodno je adekvatno upravljati svojim mislima i osećanjima: staviti ih u ispravan kolosek kako bi mogli sa njima da upravljamo je od ključnog značaja. Sada ćemo govoriti o karakteristikama otpornih ljudi, pa na ovaj način možete otpočeti vežbanje.

Otporne osobe su kao trska: fleksibilne su kada se vetar svom snagom okreće protiv njih. Znaju da ako idu protiv okolnosti u kojima se nalaze gube energiju, i zbog toga preferiraju da budu otvoreni za razne opcije i situacije. Distanciraju se od verovanja, predrasuda i nesigurnosti iz prošlosti, oblače novo odelo koje ih prati u momentima promena.

Otporne osobe poznaju sami sebe. Znaju šta ih boli i nervira i znaju da njihova dobrobit zavisi od toga kako se brinu sami o sebi. Otporne osobe znaju kako da raspoznaju svoje slabosti, ali i svoje jače tačke i znaju kako da ih koriste kada je to neophodno. Koriste njihovu volju za borbom, njihovu motivaciju, njihove veštine i trud kao motor kako bi nastavili dalje.

Ali iznad svega poštuju sami sebe i brinu o sebi, jer znaju da je samospoznaja ključni korak za dalji rast i građenje zdravih odnosa sa drugim ljudima. Otporne osobe znaju da je prihavtanje sinonim za napredak i promenu. Jer tek kada prihvatimo ono što nam se događa možemo otpočeti rad ka poboljšanju, ako negiramo, samo mu dajemo više snage. Otporne osobe znaju da prihvatanje znači razumevanje, suočavanje i neodustajanje.

Kako da prepoznate negativne osobe: postavite ovo pitanje i brzo otkrijte čovekovo pravo lice

Biti otporan ne znači nemati povrede, to znači da uprkos njihovom prisustvu u duši, teška situacija je na neki način bila poučna. Otporna osoba je sposobna da prihvati bol, ali umesto da se preplavi njime, bira da nauči. Ove osobe znaju da izgradnja oklopa i štićenje od bola ne funkcionišu uvek, jer bi ih bežanje udaljilo od mogućnosti da spoznaju šta se dešava i da se na taj način razvijaju.

Kao što vidite, otpornost je veština koja može da se nauči i istrenira. U stvari, to bi trebalo da bude zvanični predmet u školama. Uvek se isplati da se nauče nove strategije za poboljšanje i kontinuitet razvoja a otpornost je ta sposobnost koja nam omogućava da budemo jaki uprkos vetru koji nas udara, da se bolje prilagodimo na povrede izazvane gubicima, razočaranjima, traumama i neuspesima.

Takođe i vi ste otporni, nemojte to da zaboravite, ili možda mislite da niste prevazišli nijednu teškoću u životu? Razmislite i pokušajte da se setite trenutka kada ste bili hrabri, i uprkos strahu ste zaronili u more...

Izvor: Bebamur