Zona komfora (Oksford rečnik def.): 1) Mesto ili situacija u kojoj se osećate sigurno, odnosno komforno, posebno onda kada se odlučite da ostanete u datoj situaciji umesto da još napornije radite, odnosno postignete više; 2) Stanje u kome se osećate samouvereno i postižete najbolje rezultate.

Mnoga uverenja na kojima (i po kojima) živimo zapravo nisu naša. To su uverenja koja su stečena od porodice i okoline i to ih ne čini nužno istinitim za nas.
Ukoliko vam život donosi mnogo poznatog i očekivanog, a istovremeno izostaje pravo zadovoljstvo, to bi mogao da bude znak da vaše potrebe nisu u skladu sa naučenim vrednostnim sistemom.

Proslavljeni Šekularac na pitanje koje su mu utakmice bile najbolje je izjavio da je bilo najbolje onda kada je bilo veselo! On je umeo da igra sa velikom strašću fudbal, ali sigurno da je primenjivao svoje saznanje i na druge aspekte života.
Potrebno je prepoznati svoj talenat i primenjivati ga tako da to bude zabava koja će istovremeno dovesti do udobnog života.

Neograničiti svoju udobnost na poznatu zonu komfora i time postaviti barijere za lično napredovanje. Svako za sebe veruje da zna u kojoj takvoj zoni moze dobro da se snalazi. Misao je da se ne treba snalaziti, vec živeti svoje kompletne kapacitete i disati punim plućima. Investirati u novootkriveni talenat (zapravo stari nepoštovani talenat) je umišljeno teško, jer upravo opšta shvatanja govore u prilog tome da napuštanje zone komfora vodi u nesigurnu budućnost. Promenesu praćene neizvesnošću, ali da bi dugoročno došlo do stvarnog dobitka potrebno je verovati u učinjeni iskorak. Najteže je uskladiti se sa svojom odlukom upravo zbog straha od neuspeha.

Potreba za promenom počinje prepoznavanjem navika zbog kojih nema napredovanja. Ponavljanje istih obrazaca misli i ponašanja daje iznova iste poznate ishode. Zar Otac Tadej to nije najbolje moguće predstavio: “Kakve su ti misli, takav ti je zivot”. Pozitivne misli dovode do stvaranja duhovnog dobitka koji dalje može biti pretočen i u materijalni dobitak.

Sve dok pojedinac živi po dobro poznatom zacrtanom modelu, a oseća unutrašnji konflikt (o kome mnogi nerado govore) izostaje promena na bolje. Sredina će najverovatnije videti istupanje kao čin sa znacima ludila, ali život je vaš i sigurno od njega želite najbolje.

Potrebno je verovati u samog sebe i svoje odluke i biti u stanju da se započeto završi, ali tako da čovek ima miran san i bude veseo.

Izvor: Sensa