Ljubomora se javlja kada osoba doživljava neku vrstu pretnje za svoju emocionalnu vezu sa partnerom. Ova pretnja dolazi od realne ili umišljene veze partnera sa drugom osobom. Međutim, ponekad je ljubomora vezana samo za prošlostpartnera.Takav oblik ljubomore naziva se retroaktivna ljubomora.

Kako razumeti ljubomoru vezanu za prošlost?

Emocije koje pokreće prošlost slične su emocijama koje bi mogla da pokrene mašta o budućnosti. Osobe iz prošlosti, kao ni one iz budućnosti, relano ne postoje zajedno sa svojim postupcima. Međutim, to ne umanjuje njihov potencijal da pokrenu emocionalne reakcije. Ljubomora vezana za prošlost, bez realno prisutnih rivala i pretnji vezi, često je više nalik na tugu i strah. Načini na koje će se osoba nositi sa mislima i emocionalnim reakcijama zavise od ličnih uverenja i zajedničkih snaga para da se ta uverenja prevaziđu.

Koja uverenja i ponašanja održavaju ljubomoru vezanu za prošlost?

Uverenja osobe da su intimna iskustva sa partnerom manje važna, samo ponovljena iskustva već doživljenog sa nekim drugim, dovode do osećanja manje vrednosti, kako na ličnom, tako i na nivou partnerstva;

Rigidni stavovi o nepromenljivosti drugih ljudi u ovom slučaju se obično odigravaju kroz nesigurnost u partnera (“Ko jednom prevari, uvek će”);

Nesigurni obrasci emocionalnog vezivanja i strategije koje su više usmerene na očuvanje nego na očuvanje odnosa iznova donose materijale zbog kojih se preispituje lična sigurnost u odnosu, bez obzira na njegovu istoriju;

Ideje vezane za seksualne odnose iz prošlosti partnera nekada su povezane sa idejom da partner nije ispravan, uz jaku želju da je to bilo drugačije. Nemogućnost prihvatanja promene umanjuje značaj promene i rasta odnosa koji je živ;

Misli koje održavaju ljubomoru su ponavljajuće, opterećujuće, a održavaju se kroz prihvatanje i odgovaranje na pitanja “Šta ako, Šta bi bilo kada bi” i slično. Kada su jednom pokrenute, hrane se daljim odgovorima na navedena pitanja i deluju nezaustavljivo, poput pokvarene ploče koja se konstantno vrti u umu, bez obzira na racionalna uverenja osobe;

Zahtevi da partner još jednom razuveri da opasnost od prošlosti postoji, da uveri u sigurnost odnosa, samo održavaju misao, donoseći kratkoročno rasterećenje, suštinski ne menjaju ništa. Potreba da se ispriča ista priča ponavljaće se u beskonačnost i dovesti do iscrpljenja oba partnera.

Kako prekinuti misli koje održavaju ljubomoru vezanu za prošlost?

Kako uzroci mogu biti različiti, uvek je korisno obratiti se za stručnu pomoć. Terapija parova omogućava da se odnos ojača i izbegne dalje povređivanje i nesigurnost. Prekidanje začaranog kruga misli koje održavaju ljubomoru može ići kroz prihvatanje misli kao pogrešne, prepoznavanje greške u mislima, traženje alternative. U ovom procesu može pomoći realnost: prošlost oko koje se razvijaju misli nije prošlost osobe sa mislima, već njenog partnera i neke druge osobe. Dakle, nikada nije ni postojala direktna uključenost u događaj o kom se misli. To znači da film koji nastaje od misli nikada nije ni postojao onako kako ga osoba zamišlja.

Izvor: Vaš psiholog