Šta je somatopsihologija i kako je možemo razumeti i upotrebiti za bolje razumevanje sebe?

Kako su psiha i telo divno povezani, ovde moram da kažem kako mi nedostaje ta jedna reč, umesto dva sistema, više bih volela da koristimo reč koja bi značila da imamo dva dela jednog Sistema.

Kako psihološka stanja utiču na poremećaje funkcije organa i sistema organizama, tako usled različitih telesnih tegoba ili hroničnih bolesti nastaju različita psihološka stanja i poremećaji – somatopsihički poremećaji.

Zbog toga se često uključuju psiholozi i psihijatri u lečenje organskih oboljenja. Setimo se primera iz svakodnevnog života u kome se osoba povredi pa mora mirovati, kako i samo to ograničenje mirovanjem i bol utiču na raspoloženje ili stvaraju negativnu reakciju kao novo psihičko stanje.

Mogućnost da se to desi kod hroničnih oboljenja je još veća. Bitno je na vreme reagovati, obezbediti i koristiti psihološku podršku da bi psihološko prilagođavanje na telesno stanje bilo adekvatnije.

Izvor: Sensa