Slovenačka Prof dr Mojca Zvezdana Dernovšek govorila je za slovenačke medije o najčešćem poremećajuličnosti, koji pogađa 3 odsto ljudi u populaciji.

Ovaj poremećaj je klasifikovan još 1980. godine - reč je o graničnomporemećajuličnosti.

Doktorka je kao glavni uzrok graničnog poremećaja ličnosti navela traumu koja se može negativno odraziti na naše mentalno zdravlje u bilo kojoj životnoj dobi. Naš mozak je neuroplastičan i menja se u skladu sa raznim okolnostima.

"Neuroplastičnost ide u svim pravcima. Naime, ako nam trauma nanese štetu, to nam menja mozak. A ako nam, recimo, terapijski proces koristi, koristi nam jer nam zapravo menja mozak. Ljudi zaboravljaju da je naš mozak vrlo, vrlo plastičan." - ističe doktorka.

"Bilo bi dobro kada bismo svi bili upućeniji u granični poremećaj ličnosti. Informisanje o ovom poremećaju je ključno kako bismo mogli da pomognemo ljudima sa ovim poremećajem i da ga prepoznamo kod osoba iz našeg okruženja. Važno je da osoba koja ima granični poremećaj ličnosti, a samim tim i njegovo neposredno okruženje, bude svesna da određena ponašanja ne treba ignorisati, već na njih treba na pravi način reagovati. Ovu osobu ne treba uvrediti, ne treba joj zalepiti još jednu etiketu, ali joj treba objasniti da je odgovorna za svoj život, za svoje ponašanje i da, naravno, ima priliku da nešto učini povodom toga."

Nastavak teksta pročitajte na sledećoj strani!

PageBreak

Simptomi koji ukazuju na granični poremečaj ličnosti:

  1. strah od napuštanja i gubitka
  2. impulsivnost i rizično ponašanje
  3. osećaju se prazno
  4. problemi sa identitetom
  5. poteškoće u regulisanju emocija i snažne emocionalne fluktuacije
  6. nestabilno raspoloženje
  7. iskrivljena slika o sebi
  8. sklonost anksioznosti i depresije

Granični poremećaj ličnosti najčešće se ispoljava u emotivnomodnosu. Na početku se ove osobe pokazuju kao sjajne, vole vas i voljeni su, a kasnije dolazi do velikog pritiska i neslaganja u odnosu.

"Konstanta u životu ovih ljudi je crno-beli pogled na sebe, svet i okolnosti ", rekla je prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek.

Izvor: Lovesensa