Granični poremećaj ličnosti je mentalno stanje sa kojom se u modernom savremenom svetu suočava sve više ljudi, a zahteva posebnu pažnju jer utiče na mentalnozdravljeosobe i na njeno svakodnevno funkcionisanje u životu.

Smptomi koji se najčešće javljaju kod graničnog poremećaja ličnosti su nestabilno i naglo promenjivoraspoloženje, poteškoće u vezama, samokritika, teškoće u socijalnoj interakciji, smanjena sosobnost zdrave komunikacije... Ljudi sa ovim poremećajem mogu prelaziti iz jedne krajnosti u drugu i imaju tendenciju da se bore sa sopstvenim osećajem identiteta. Granični poremećaj ličnosti je vrlo složen proces za koji je najvažnije potražiti stručnu pomoć psihologai psihoterapeuta.

Pročitajte još:

Kako prevazići krizu u braku: savet psihologa - šta učiniti kada se partneri udalje

20 zlatnih saveta jednog od najboljih psihologa na svetu

Ljudi sa graničnim poremećajem ličnosti često imaju vrlo nestabilne obrasce socijalnih odnosa. Sposobni su da razviju veze, ali one ubrzo postaju konfliktne, nestabilne i neharmonične. Njihovi stavovi prema porodici, prijateljima i voljenima mogu se iznenada prebaciti od idealizacije (veliko divljenje i ljubav) na devalvaciju (intenzivan bes i nesklonost). Dakle, oni mogu da stvore neposrednu vezanost i idealizuju za drugu osobu, ali kada se dogodi malo razdvajanje ili sukob, neočekivano prelaze u drugu krajnost i razvijaju bes i negativna osećanja prema drugoj strani.

Osobe sa graničnim poremećajem ličnosti u odnosima ne mogu da pronađu balans između dobre il loše stvarnosti, već uvek odlaze u krajnosti, naročito kada dođe do konflikta. Svako neslaganje kod njih potire sve poziivno u odnosu i fokusiraju se samo na lošu stranu, najčešće optužujući drugu osobu da je loša, nije brižna i odana u vezi.

Piholozi ističu da postoje 4 različita tipa graničnog poremećaja ličnosti, a osoba sa ovim stanjem može imati više tipova ili jdan dominantan.

1. Obeshrabreni granični poremećaj ličnosti

Ovaj podtip graničnog poremećaja ličnosti označava da je osoba u odnosu zavisna od druge strane. Postaje zavisna od bliskih ljudi, a kada dođe do konfikta ona prelazi u krajnost i javljaju se negativne emocije i nestabilna emotivna iskustva.

2. Impulsivni granični poremećaj ličnosti

Ovo je najčeši granični poremećaj ličnosti. Osobe sa ovim tipom su izuzetno impulsivne i energične. Zahtevaju stalnu pažnju od bliske osobe, a kada je ne dobijaju idu u krajnost i razvijaju negativnu impulsivnu reakciju.

3. Petulantni granični poremećaj ličnost

Petulantni granični poremećaj ličnosti je najsloženiji od drugih oblika, jer ljudi sa ovim oblikom imaju tendenciju da mnogo intenzivnije menjaju raspoloženje. Mogu biti skloniji socijalnoj anksioznosti, imaju problem sa samopouzdanjem, skloni su izlivima besa i odbacuju svoje bliske osobe pri nastupu negativnog raspoloženja.

4. Samodestruktivni granični poremećaj ličnosti

Ljudi sa ovim oblikom imaju tendenciju da sami sebe sabotiraju, ponižavaju i kritikuju. Smatraju da ne zaslužuju ljubav i pažnju bliskih ljudi. Nažalost, često utehu za svoj problem traže u porocima i skloni su depresivnim stanjima.

Napomena: Osobama sa graničnim poremećajem ličnosti neophodna je pomoć psihologa.

Izvor: Lovesensa