Tokom karijere autoru Dipaku Čopri, lekaru i učitelju, stiže mnoštvo pitanja ljudi koji se svakodnevno susreću sa razim izazovima. Tako je i 5. oktobra 2014. godine dobio pitanje o suštini ega, a sa svojim fanovima na Fejsbuku je podelio i odgovor.

Pitanje:

Da li je ego greška? U mnogim spiritualnim učenjima predstavljaju ego kao pogrešnu identifikaciju sa stvarima, sa spoljašnjim svetom, sa spoljašnjim aspekitma života što nas samo vodi ka podvojenosti.

Kako da razumemo glas istinskog sebe...

Ego se često povezuje s kontrolom, a duh pak sa prepuštanjem, predajom. Međutim, kako se trudimo da povećamo svest, tako i težimo da u svakom trenutku izaberemo najsvesniji izbor, drugim rečima, težimo da kontrolišemo svoju sudbinu i ostanemo kreativni. Da li je to, možda, svrha ega? Da ne izgubimo svoj identitet, da ostanemo svesni i budemo u stanju da donosimo svesne odluke? Da li je ego, zapravo, naša sposobnost da budemo svesni i kreativni?

Odgovor:

Mislim da možda brkate različita spiritualna učenja. Postoji fraza na sanskritu koja izražava podvojenost i disbalans koji počinju u jedinstvenoj svesti. Ta fraza glasi pragyaparadha, a prevodimo je kao "greška intelekta". Kada intelekt opaža svet kao nešto odvojeno od njega, tada čini grešku.

Ajurvedska medicina: greška intelekta kao uzrok bolesti...

Prosvetljenje se dostiže onda kada je intelekt u stanju da opaža ono što što posmatra sa svim karakteristikama, a pri tome je svestan jedinstva tog objekta posmatranja i svoje svesti. To uspostavljanje celine, jedinstva, ispravlja grešku intelekta. Ovo učenje uopšte nema veze sa pitanjem kontrole ega i svesnog donošenja odluka.