Odbacivanje je proces kada je osoba isključena iz određenih socijalnih odnosa i interakcija. Odbacivanje može biti aktivno i to je onda zadirkivanje, zlostavljanje ili pasivno – ignorisanje ili manipulacija ćutanjem.
Iako je odbacivanje najčešće smišljeno i onaj koji odbacuje to radi sa namerom, to ne mora uvek da bude slučaj. Svako od nas ima specifičan prag tolerancije za odbacivanje, pa se tako neki ljudi mogu osetiti odbačeno iako se to u realnosti ne dešava. Na primer, za nekoga će izostanak osmeha i smeha za izrečenu šalu biti signal odbacivanja iako osoba nije imala nikakvu nameru da nas odbaci.

Ljudska bića imaju fundamentalnu potrebu da pripadaju i nastoje da izbegnu odbacivanje kad god je to moguće.
Istraživanja govore da socijalno odbacivanje ima sličnosti u doživljaju sa fizičkim bolom. Aktiviraju se delovi mozga koji učestvuju u senzornim delovima obrade bola i emotivnim komponentama bola. Što je intenzivnije odbacivanje – intenzivnija je i reakcija na odbacivanje. Kada ljudi kažu da odbacivanje boli to je zaista tako!

Postoje i ljudi koji su izuzetno osetljivi na odbacivanje, pa će tako u različiti situacijama koje nisu socijalno odbacivanje oni svakako doživeti isključenost. Na primer, ako vas prijatelj ne pozove na večeru možda ćete jednostavno pomisliti da je zaboravio ili predpostavio da ste zauzeti te večeri. Ipak, preosetljivi ljudi će ovakav događaj odmah osetitit kao odbacivanje. Tendencija ka preosetljivosti na odbacivanje najčešće potiče iz detinjstva usled odbacivanja od strane roditelja ili staratelja.

Kako da se izborite sa osećajem odbačenosti?

Koliko god da ste osetljivi na odbacivanje, može vam koristiti da saznate kako da prevaziđete ova osećanja kada se dese. Ova 4 koraka vam mogu pomoći da se izborite sa odbačenošću na zdraviji način i umanjte emocionalni i fizički bol koji prate odbačenost.

Pišite o svojim osećanjima odbačenosti. Istraživanja govore u prilog tome da pisanje o osećanjima i implikacijama odbačenosti može da bude efektivan način da obradimo ta osećanja brže i krenemo dalje.

Vežbajte prihvatanje odbacivanja. Prihvatanje odbacivanja može da umanji negativni emocionalni naboj koji obično prati osećaj odbačenosti. Prihvatanje ne znači "biti otirač" i pasivno prihvatanje različitih neprihvatljivih oblika ponašanja. Prihvatanje se u ovom slučaju odnosi na našu sposobnost da prepoznamo i priznamo sebe, svoje misli i svoje emocije. Tek kada prepoznamo i prihvatimo sebe i svoje emocije možemo krenuti u neku akciju.

Fokusiranje na pozitivne aspekte. Iako odbacivanje zaista može da bude užasno, jedno istraživanje objašnjava da nam može biti od koristi da usmerimo svoju pažnju u aktivnosti od kojih se bolje osećamo i tako podižemo svoj emotivni imunitet

Emotivno distanciranje od odbacivanja. Ovaj korak podrazumeva i malo vaše mašte. Zamislite da ste muva na zidu u situaciji u kojoj doživljavate odbacivanje. Praktično se stavljate u ulogu svedoka i umanjujete emotivni naboj situacije.

 Izvor: Sensa