Sresti svoju blizanačku dušu u ovom životu - da li je to privilegija, ljubav, sreća, patnja, izazov ili nepovratan smer na putu duhovnog razvoja, saznaćemo kada nam se dogodi.

Božanske blizanačke srodne duše ili blizanački plamen (engl. twin flame) treba razlikovati od termina i pojma srodne duše, jer njih možemo sresti i imati po nekoliko u životu. Srodne duše dolaze i prolaze kroz naš život kako bismo kroz odnose sa njima nešto naučili. Sa njima možemo biti u porodičnim, prijateljskim ili ljubavnim odnosima. Takođe, treba razlikovati pojam karmičke srodne duše od blizanačkog para.

Ko su, u stvari, naše srodne duše...

Blizanačka srodna duša je samo jedna u životu, polovina energetski identična našoj. Iste energije suprotne frekvencije, koje pri stapanju postižu efekat energetskog jina i janga. Onog trenutka kada se prepoznaju, blizanačke duše započinju proces povratka svojoj suštini kroz proces blizanačkog stapanja.

Identične energije naše blizanačke duše nas okreću našoj suštini, našem sopstvu. Kroz taj odnos postajemo više ono što već jesmo. Da li je naša blizanačka duša zaista naša, znaćemo to samo ako se sa njom stopili fizički, emocionalno, duhovno ili seksualno.

Kada se dve polovine nečega što je energetski jedno sretnu ponovo nakon mnogo godina i života razdvojenosti i nesvesne čežnje jedne za drugom, fizički susreti i samo ujedinjenje jesu veoma intenzivan i neopisiv događaj. Tako suočene dve polovine iste duše pokreću duboka, skrivena osećanja u njima samima.

Kada imaju fizički susret, oboje mogu da osete fuziju i podizanje kundalini koja ostavlja blizanačke polovine nadalje izmenjene. To je tako duboko iskustvo, da obe polovine više ne mogu da budu iste kao što su bile pre susreta, zato što se kroz intenzivno ujedinjenje stvara jači osećaj Sebe u svakoj polovini, što znači da sagledavaju same sebe na potpuno drugačiji način.

Ceo osećaj toga ko smo zaista na nivou Sebe duboko se menja nakon stapanja blizanačkih duša. Susret i stapanje sa drugom polovinom sebe samog vodi ka buđenju i snažnijem osećaju sopstva, pri čemu se otvaraju duboka osećanja i spoznaje na nivou duše.

Iskrena priča "blizanačkog para": ljubav koja nas je potpuno sjedinila...

Iako su jedna duša, a dva sopstva, blizanačke duše lako mogu izgubiti sebe jedna u drugoj. Kada se dođe do procesa blizanačkih duša, ljubav može postati veoma zavodljiva. Tada mislimo da osećamo bezuslovnu i nesebičnu ljubav za drugu polovinu, a zapravo je veza blizanačkih duša sve vreme veza koju imamo sami sa sobom.

Svaka polovina mora biti svesna i oprezna da ne bi izgubila i utopila sebe u drugom blizancu, jer kada se dogodi da jedna duša izgubi sebe, oba blizanaca su izgubljena.

Bliznaci, iako dele istu energiju, jesu posebne individue, sa sopstvenim prošlostima, često potpuno različitih interesovanja i navika. Na taj način se blizanci ispoljavaju kao dve suprotnosti, polariteti čija različitost u međusobnom ispoljavanju mišljenja, stavova i osećaja ume dosta da zbuni oboje u prvim fazama procesa.

Otkrijte svoju srodnu dušu...

Tada može doći do povremenih i privremenih razdvajanja kako bi svaka polovina ojačala u svom individualnom prostoru i kako ne bi bila preplavljena energijom druge polovine. Čak i kada oboje osveste svoje različitosti ili nemogućnost ostvarivanja spoljašnje veze, istovremeno osećaju magnetsko privlačenje i potrebu za stapanjem.

U tim fazama, ovakav odnos može postati frustracija i patnja, sve dok oba blizanca ne spoznaju da je prihvatanje i bezuslovna ljubav ono što treba da nauče kako bi došli do sopstvenog ispunjenja kroz jedinstvo sa drugom polovinom duše.

Mnogi parovi blizanačkih duša dožive kratak susret u ranoj mladosti i tada se razdvajaju, zaborave jedno na drugo, ne zato što to žele, nego zato što ne postoji drugi način za njihovu podeljenu dušu da raste individualno. One će se ujediniti tek kada budu bile bezbedne i snažne, u svom individualnom sopstvu. Da bi proces doživeo i ispunio svoj smisao, obe polovine moraju biti duhovno i emotivno zrele za ovaj odnos.

PageBreak

Razvojne faze

Proces blizanačkih duša se može posmatrati kroz sedam mogućih različitih faza, odnosno razvojnih stupnjeva.

1. Prepoznavanje i privremeno duhovno buđenje.

Blizanačke duše se intuitivno prepoznaju kada se sretnu. To je prepoznavanje koje se odigrava na nivou duše. Oboje imaju osećaj kao da se već znaju ili da su se sreli ranije. Tom susretu prethodi niz sinhroniciteta.

Probuđeno snažno osećanje može da podseća na ljubav "na prvi pogled", ali je energetski mnogo dublje od toga. Srčane čakre se otvaraju i obe duše se brzo stapaju u treću jedinstvenu energiju.

Obe duše iskusiće da se prepoznavanje na nivou duša pojačava. Mnoge blizanačke duše u tom trenutku nisu svesne šta se zaista dogodilo. Kada prepoznate vašu blizanačku dušu, čini se kao da vidite sebe očima druge polovine.

Da li umemo da bezuslovno volimo sebe: 8 stavki koje će otkriti da li ste sebi OK...

Smisao i svrha ove faze je buđenje, aktiviranje sećanja na životnu misiju i podizanje svesnosti obe blizanačke duše.

2. Provera.

Početno privremeno buđenje ("osvetljavanje") počinje da bledi. U ovoj fazi, ego ("malo Ja") počinje da se budi. Jedan ili oba blizanca pokušavaju da podese ovaj odnos u neki od starih, konvencionalnih modela ljubavnog ili partnerskog odnosa, isto onako kako se odnose prema željama svog ega kroz naučene sisteme verovanja i uverenja.

Tada dolazi do unutrašnjeg konflikta. Oba blizanca razmišljaju o tome kakav bi trebalo da bude njihov odnos kroz prizmu njihovih uverenja, pri čemu dolazi do sumnji, procenjivanja i kritičnosti.

Smisao i svrha ove faze procesa je da kod oboje na površinu izbaci postojeće mentalne koncepte o ljubavnom odnosu, kako bi mogli da ih promene.

3. Kriza.

Kriza blizanaca se realizuje kroz situacije u kojima treba da odbace svoja dotadašnja uverenja o ljubavnoj vezi ili da odbace svoju drugu polovinu. Budući da svako od blizanaca mora da odbaci svoj ego ("malo Ja"), uverenja i želje koje su ukorenjene u samom identitetu da bi se prihvatio viši koncept ljubavi, u ovoj fazi mogu ispoljiti tvrdoglavost i anksioznost.

Može se pojaviti i strah koji će aktivirati i pojačati uobičajene disfunkcionalne emocionalne obrasce, koje treba osvestiti i otpustiti. Uprkos svesnim i podsvesnim strahovima, oba blizanca zajedno prolaze kroz faze vezivanja, otvaranja, praštanja i vođenja ljubavi. Ovi rituali jačaju više nivoe svesnosti kroz energiju polja oba blizanca. Smisao i svrha ove faze procesa je isceljivanje i sazrevanje mentalnog i emocionalnog tela obe polovine.

4. Bežanje.

Ljudski ego prirodno strahuje od uništenja, suočen sa jedinstvenom božanskom svesti kodiranom unutar spoja blizanačkih duša. Isplivavaju stari mehanizmi preživljavanja ega ili negativni emotivno-mentalni obrasci poput prkosa, otpora, manipulacije, ljutnje, kažnjavanja, osuđivanja... Jedan ili oba blizanca postaju mentalno ili emotivno preplavljeni bolom koji osećaju kao odbacivanje ili napuštanje.

Da li ste pronašli srodnu dušu...

Nepodnošljiv bol na nivou duše vodi jednog ili oba blizanca do fizičkog povlačenja i prekida komunikacije zbog straha ili osećaja uzaludnosti. Jedan ili oba blizanca mogu i neuspešno pokušati da ponovo ostvare početnu jedinstvenu harmoniju i ožive osećaj stapanja. Za mnoge blizance je veoma teško da se odupru potrebi za borbom ega ili iskušenja za povlačenjem, zbog čega mnogi blizanci nikad ne dostignu naredne faze blizanačkog procesa, kao ni finalno ujedinjenje.

PageBreak

Kako do konačnog buđenja blizanca

Oboje treba da znaju da ovde nema prostora za osuđivanje i krivicu. Svaka duša uči mnogo prolaskom kroz sopstveni put uz svojevoljne izbore. Smisao i svrha ove faze procesa je da pokrene obe polovine u pravcu isceljenja i sazrevanja duhovnog tela.

5. Predaja.

Veruje se da je proces blizanačkog odnosa pod punom božanskom zaštitom. Završno fizičko ujedinjenje ostvariće se u sopstvenom vremenu, kada i kako je najbolje predodređeno da bude.

Oba blizanca moraju dostići prosvetljenje kako bi se i fizički ujedinili. Oboje imaju prostor i slobodu u izboru sopstvenog tempa i načina evoluiranja. U ovoj fazi procesa, međusobna empatija se vraća i održava spontano. Blizanci u fazi Predaje sada nalaze posebno mesto u srcu za svoju polovinu dok u potpunosti istražuju sebe na putu da postanu prosvetljene individue.

Kristali za privlačenje srodnih duša...

Ova faza može biti idealno vreme za kanalisanje bezuslovne ljubavi kroz umetnost i razne kreativne aktivnosti.

Smisao i svrha ove faze procesa je da pomogne svakoj od duša da se oslobodi od uplitanja ega, da razvije svoje potpuno poverenje i povezanost sa božanskim, znajući da će se u pravom trenutku dešavati ono što je najbolje za njih.

6. Faza: samorealizacija, prosvetljenje, sjaj.

Ego nestaje i božanska energija vodi oboje kao jedno. Dolazi do potpunog i kompletnog duhovnog buđenja kroz jedinstveno buđenje božanskog u spoju blizanačkih duša. Ovo je faza kada veza duša zrači božanskom ljubavlju pre nego romantičnom.

U ovoj fazi, emocionalna, mentalna i duhovna sfera blizanaca dostižu punu zrelost. Razvijaju se nove kreativne i isceljujuće sposobnosti koje se ispoljavaju kroz empatiju i pomoć drugima. Smisao i svrha ove faze procesa je da se uspostavi spoljni protok božanske ljubavi kroz jedinstveno telo i rad, vibrirajući na nivou koji uzdiže ljudskost.

7. Usklađivanje.

U ovoj fazi, oba blizanca su konačno probuđena. Sada fizički ujedinjeni, stapaju svoje nove evoluirane energije, ulivajući ih u svoj novi jedinstveni potencijal. Oba blizanca su potpuno integrisana u treću energiju bezuslovne ljubavi, tako da ona deluje i na druge ka otvaranju njihovih srca.

Natalna karta krije idealnog partnera: pronađite srodnu dušu uz pomoć descendenta...

Smisao i svrha ove faze procesa je ispunjenje nameravane misije blizanačkog plamena. Blizanačka duša dolazi u naš život da nas pokrene ka otelotvorenju vibracija bezuslovne ljubavi.

To nije samo romantična veza, zaljubljenost kratkog daha, potreba, traženje i igra ega. Sa nekim ko nas dopunjuje, menja i podstiče, taj susret i život sa blizanačkom dušom je duhovna stvar i vodi nas ka višim sferama svesti.