"Ne znam kako si mi tako poznat... ni zašto mi se čini kao da te se sve više sećam, a ne da te sve bolje upoznajem... Svaki novi osmeh, svaki novi šapat vodi me ka nemogućem zaključku - da sam te i ranije poznavala, da sam te i ranije volela - u nekom drugom vremenu, na nekom drugom mestu, u nekom drugom bitisanju."

Da bismo lakše proverili da li smo našli srodnu dušu, može biti korisno da postavimo sledeća pitanja:

 1. Ima li osoba koja mi se sviđa, fizičke, emotivne, intelektualne kvalitete i vrednosti koje želim?
 2. Imamo li zajedničke ciljeve, vrednosti, ideje?
 3. Imamo li poverenje jedno u drugo?
 4. Da li jedan drugog cenimo?
 5. Da li dajemo prostora jedno drugom za autonomnost (samostalnost, nezavisnost)?
 6. Komuniciramo li na jasan i pošten način?
 7. Uspevamo li da se dogovorimo i onda kada su naša gledišta različita?
 8. Oboje osećamo da smo u vezi?
 9. Da li se uzajamno poštujemo?
 10. Osećam li se prihvaćeno zbog toga kakva sam?
 11. Prihvatam li mog partnera onakav kakav je?
 12. Osim što smo ljubavnici, da li smo i prijatelji?

Vrlo je važno imati dobro samopoštovanje da bi se izgradili dobri međuljudski odnosi. Ako osoba ne voli samu sebe, vrlo teško će uspeti da voli druge osobe na zdrav način.

Gde je vaša velika ljubav: da li odbijate srodnu dušu od sebe...

Osoba koja ima dobro samopoštovanje zna da bude i sama, a ako se veže za partnera radi to zato što ga želi i ne zato što ima potrebu. Isto tako nema potrebu da kontroliše druge, nameće svoje ideje i svoja pravila, nego je fleksibilna i uživa u životu.

Ne predaje se, radi sve što može da bi promenila što je moguće, ali prihvata i stvari i situacije koje se ne mogu promeniti, zato što ne drži osobe strogo vezane za njih i budući da ne zahteva ništa, dobije puno.

Takva osoba nije zavisna od partnera, već je sa njim zato što joj je privlačan i ne vrši pritisak nego daje pažnju.

Ko su, u stvari, naše srodne duše...

Otvorenost prema drugima dozvoljava svakoj osobi da se ne zatvori u partnersku vezu nego da bude oprezan i na sledeće aspekte: prijateljstva, hobi, saradnju sa drugima, lični razvoj ... Važno je da se osoba u svakom trenutku svoga života pita što može biti poboljšano u njenom karakteru, u njenom životu, odnosu sa partnerom, decom...

Izvor: Centar za kliničku psihologiju