Jedan od glavnih razloga nesreće u vezama je to što partneri pokušavaju ispuniti svoju potrebu za ljubavlju i pripadanjem tako što nastoje uspostaviti kontrolu nad partnerom. Umesto toga, trebalo bi da usmerimo pažnju na razvijanje svoje sopstvene moći, odnosno vlastitih kvaliteta.

Četiri osnovne psihološke potrebe

Na početku ljubavne veze najlepše se osećaju oni koji u vezu ulaze s punim poverenjem u partnera i s verom da će veza dugo trajati. To se, međutim, s vremenom menja, što je sasvim logično budući da se odnos počinje sve više temeljiti na realnim kvalitetama, a sve manje na veri i poverenju. Vrlo je teško predvideti hoće li neka veza opstati, a još je teže predvideti koliko će se partneri u vezi osećati zadovoljni, voljeni i slobodni.

Vladeta Jerotić o ljubavi i slobodi: 6 psiholoških kriterijuma za procenu zrelosti ličnosti

Osećaj slobode jedna je od bitnih stavki u svakom intimnom odnosu. Američki psihijatar i začetnik realitetne terapije Vilijem Glaser smatra potrebu za slobodom jednom od četiri osnovne psihološke potrebe. Osim potrebe za slobodom, navodi i potrebu za ljubavlju, potrebu za zabavom i potrebu za moći. Mnogi osećaju odbojnost prema reči „moć" jer ih asocira na potrebu za dominacijom, no u ovom slučaju to je zdrava potreba za osećajem da smo nekome važni i da možemo ostvariti i neke svoje ciljeve.

Kontrola

Glaser smatra da je glavni uzrok nesreće u vezama to što partneri pokušavaju ostvariti svoju potrebu za ljubavlju i pripadanjem tako što nastoje uspostaviti kontrolu nad partnerom. Drugim rečima, potreba za moći postaje destruktivna za vezu te tako ugrožava i osećaje slobode i ljubavi.

Osećaj moći stičemo kontrolom. Moć i kontrola važni su svakom čoveku i ma koliko se neka osoba činila slabašnom ili podčinjenom, neće odustati od osećaja snage i stabilnosti koju dobija time što neke stvari u životu ima pod kontrolom. Uzmimo kao primer ženu koja nema primanja i oseća se potčinjeno u ulozi domaćice. Koliko god ona, možda, trpela suprugovu dominaciju, u nekom trenutku će zahtevati da one stvari zbog kojih se oseća važnom budu „po njenom". To može biti raspored stvari u kuhinji, tačno vreme ručka ili nešto treće što se nekome može činiti nevažnim, ali njoj je važno jer joj daje osećaj reda i kontrole.

PageBreak

Kakvo je naše mesto u vezi s egoističnim partnerom

Čak i potpuno potčinjena osoba koja je u odnosu s vrlo egocentričnim partnerom podsvesno će pronaći način da uspostavi neku vrstu kontrole, pa makar i kroz nemoć - tako što će oboleti od neke psihosomatske bolesti pa će njene potrebe napokon izbiti na videlo i doći u centar pažnje.

Osim naređivanja, manipulacije, prigovaranja i kritikovanja, u vezama postoji niz destruktivnih ponašanja koja čine lice i naličje kontrole. Najčešća takva ponašanja su pasivna agresija, prekid komunikacije i pretnja napuštanjem. Dok pasivno agresivna osoba ne ispunjava očekivanja, odugovlači, kasni i na taj način „radi po svome" i izaziva ljutnju, osoba koja prekida komunikaciju i preti napuštanjem povređuje svog partnera poručujući mu da je nevažan.

Bol koja nastaje zbog takvog odbacivanja naročito je snažna kod onih ljudi koji su kao mali doživljavali napuštanje i odbacivanje u porodici. Osoba stiče utisak da mora vratiti partnera samo da ne bi osećala bol zbog napuštanja.

Prosperitet i poverenje

Ljubav i bliskost u partnerskom odnosu u direktnoj su vezi s tim koliko je netko „na ti" sa svojom osobnom moći. U našem društvu, koje možemo nazvati postpatrijarhalnim, vrlo često nailazimo na muškarce koji za partnerku neće odabrati ambicioznu („moćnu") ženu jer bi se pored nje osećali ugroženima, ali će takva žena lako postati predmet njihovog osvajanja. Odnos moći u vezi vrlo je osetljiva tema i retki su parovi gde se i muškarac i žena međusobno podržavaju i uvažavaju u zdravom osećaju moći koji vezi donosi prosperitet i poverenje, što je nužan temelj za ljubav.

Kako vreme prolazi i menjaju se životne prilike, stalno iskrsavaju nove situacije u kojima se odnosi moći menjaju. Recimo, netko ko je do juče imao snažan osećaj moći i važnosti, sutra može završiti u krevetu zbog bolesti i suočiti se s time da ga partner takvog slabog i nemoćnog uopće ne doživljava i da ga takvog možda i ne treba. Ili se može iznenaditi činjenicom koliko je voljen i prihvaćen upravo tada dok je slab i nemoćan, a on je živio u strahu da će kao slab biti obezvređen i odbačen.

Psihologija emocija: ovo je najlepši način da pošaljete poruku ljubavi

Kvalitetna komunikacija i obostrana želja za razvijanjem odnosa

Život stalno donosi nove prilike za sve bolje upoznavanje partnera, ali i samog sebe kroz odnos s partnerom. Svaki novi životni period izvlači na videlo novi sloj osećaja koji prije nisu bili izraženi i novi sloj misli koje prije nisu postojale. Brojni psiholozi smatraju da je upravo komunikacija najvažniji faktor u opstanku veze i zadovoljstvu kvalitetom veze. Partneri koji dobro komuniciraju i mogu izraziti širok spektar misli i emocija u vezi se osećaju prihvaćenima i imaju osećaj da im je veza „živa".

Kvalitetna komunikacija i obostrana želja za razvijanjem odnosa dobitna je kombinacija koja omogućuje da veza opstane i da se razvija, kako u lepim, tako i u teškim periodima života. No često se događa da samo jedan od partnera (uglavnom to bude žena) želi napredovati, menjati se, nadilaziti svoje obrasce i živeti „živu vezu", dok je drugi partner nezainteresovan i u nekoj svojoj izolaciji.

Promena "kad nema druge"

Čak i u takvim slučajevima nije sve izgubljeno jer se može dogoditi da se partner koji je inertan promeni tek onda „kada nema druge", odnosno kada mu se partner izvuče iz uhodanog obrasca i promeni svoje ponašanje.

Kako uhodani obrasci znače i određenu sigurnost u opstanak veze, makar ona bila predvidljiva i monotona, ovakve promene uvek predstavljaju određeni rizik. Takva vrsta rizika, međutim, u vezu unosi živost i novu priliku za upoznavanje sebe i partnera.

Izvor: Sensaklub