Čini se da nam je lakše da poverujemo u sve, osim u snagu sopstvenog bića i to da smo mi mnogo više od materije koju vidimo i pod prstima osećamo. Naučeni da ignorišemo prirodu koja sa nama komunicira, odvojeni od snage univerzuma čiji smo deo i sa narušenom ravnotežom usled brojnih hemijskih tvorevina kojima smo od malena trenirani, zanemarujemo ono što je jedina vekovna istorija od kada čovečanstvo postoji: sve je energija...

Hiljadama godina pre nego što su naučnici sa zapada otkrili zakone kvantne fizike, u Aziji se energija slavila kao glavni faktor blagostanja i zdravlja. U istočnoj medicini telo se definiše kao složen niz energetskih kanala koji se zovu meridijani. U kineskim nacrtima ljudskog tela, ovi meridijani - energetska mreža - liče na dijagrame električnih kola. Uz pomoć akupunkture, kineski lekari testiraju energetska kola kod svojih pacijenata isto kao što električni inženjeri ispituju električno kolo ispitujući gde je nastao kvar.

U novijoj zapadnoj istoriji, fizičari su posmatrali svet oko nas poštujući Njutnove zakone, posmatrajući jedino materijalni svet i potpuno ignorišući ulogu koju energija ima kada su u pitanju zdravlje i nastanak bolesti. Konvencionalni biolozi takođe veruju da se mehanizam našeg fizičkog tela može razumeti ako razdvojite ćeliju na delove i proučavate njihov hemijski sastav. Prema njima, hemikalije su te koje kontrolišu tokove u našem telu i ako se ćeliji obezbedi ta koja joj nedostaje, telo će ući u zdravo stanje. Ova pretpostavka daje krila farmacutskoj industriji da skoro svakog dana smišlja nove hemijske lekove koji će hemijski dopunjavati obolele ćelije, shvatajući ljudsko telo kao linerani sistem i ne poštojući celinu i povezanost svih organa.

Međutim, kvantni fizičari su otkrili da su atomi fizički napravljeni od energetskih virova koji se konstantno vrte i vibriraju, odašiljajući energiju, tako da svaka materijalna stvar koja postoji, uključujući nas ljude, ima jedinstveni energetski potpis, i da osim anatomsko-morfološke strukture organizma vidljive golim okom, postoji tzv. „elektromagnetni kostur čoveka" kroz koji cirkulišu elektromagnetni talasi stvarajući spostveno koherentno polje čoveka koje registruje i proučava kvantna medicina. Kada bismo teoretski mogli da vidimo sastav atoma mikroskopom uočili bismo nešto nalik prašini koja se vrti po peščanoj podlozi.

Ako sklonimo pesak i prašinu iz tog oblaka, ostao bi nevidljivi vorteks nalik tornadu. Niz tih energetskih vrtloga koji se zovu kvarkovi i fotoni zajedno čine strukturu atoma. Kroz studije i proučavanja, kvantni fizičari su ustanovili da se atom sastoji od nevidljive energije a ne od materije. Tako da možemo reći kako se naš materijalni svet sastoji zapravo od vazduha - čudno, zar ne? Ipak, materija se istovremeno definiše i kao čestica i kao polje sile, odnosno talas. Kada su naučnici proučavali fizička svojstva atoma, kao što su masa i težina, on se ponašao i izgledao je kao fizička materija.

PageBreak

Isprepletanost energije i materije

Međutim, kada su ispitivali isti atom u terminima potencijala napona i talasne dužine, ispoljio je kvalitete i svojstva energije (talasa). Činjenica da su energija i materija isto i jedno je upravo ono što je Ajnštajn prepoznao u jednačini za energiju: Energija (E)= masa (materija, m) x brzina svetla (c) na kvadrat. Ajnštajn je time otkrio da mi ne živimo u univerzumu sa diskretnim fizičkim objektima između kojih se nalazi prazan prostor.

Univerzum jeste jedan nevidljiv, dinamički prostor u kome su energija i materija toliko isprepletane da je nemoguće posmatrati ih kao nezavisne elemente. U skladu sa tim, protok informacija u kvantnom univerzumu je holistički, a biološka disfunkcija u telu nastaje kao loša komunikacija među ćelijama na bilo kojoj ruti informacionog toka, što zahteva mnogo više razumevanja za telo od uzimanja jednog hemijskog elementa za tegobu, koji će na drugom mestu u telu narušiti ravnotežu.

Na osnovu svojih otkrića, kvantni fizičari su napravili aparate koji skeniraju energiju i koji analiziraju frekvenciju koju emituju odeređene hemikalije i tako se razvila kvantna medicina kao medicina budućnosti. Ovi sistemi skeniranja omogućili su naučnicima da identifikuju molekularni sastav materijala i objekata, a svi ostali su usvojli te aparate kako bi očitavali energetski spektar koji emituju naše telo i organi (skeneri, magnetna rezonanca, PET sken). Lekari danas mogu da dijagnostifikuju unutrašnji problem posmatrajući energetski spektar obolelih i zdravih tkiva na skeniranoj slici jer obolela tkiva imaju drugačiji energetski potpis u odnosu na zdrava. O tome koliko i zašto je ova medicina važna, a posebno koliko pogoduje deci, otkriva dr Gordana Popović, nežna, draga i obrazovana, dokazujući zračenjem sopstvenog bića blagodeti holističke medicine.

Kvantna medicina se definiše kao medicina 21. veka za decu 21. veka. Zašto je i po čemu ona posebna i zašto se preporučuje deci?

Kvantna medicina stimuliše sopstvene samoregulacione i samoobnavljajuće procese u organizmu i po tome se razlikuje od dominantnog medicinskog koncepta 20. veka u kome je dominirala potreba za suzbijanjem simptoma koje nam daje organizam u neravnoteži. Deca su po svom potencijalu za uspostavljanje balansa na prvom mestu u odnosu na ostale uzrasne grupe, zajedno sa biljkama i životinjama, zbog svoje energetske čistoće i nezagađenosti na fizičkom i mentalno-emotivnom nivou.
Zbog čega, prema Vašem mišljenju i iskustvu, roditelj pre treba da se odluči za pregled i terapiju kvantnom medicinom?

Kvantna medicina je na prvom mestu nenasilna metoda dijagnostike i terapije. Njome se od samog rođenja može dobiti uvid u to da li je dete osetljivo na laktozu, kazein ili gluten. Pošto ispituje energetsko stanje organa i tokova u telu mogu se lako utvrditi uzročno-posledični odnosi i na taj način usmeriti terapija na uklanjanje uzroka, a ne na suzbijanje posledica.

Kako izgleda pregled - procedura, ali i šta je to što se dešava tokom pregleda što Vam daje uvid u zdravstveno stanje deteta?

Dete se putem kabla u vidu kaiša sa led diodama, lampicama u boji, povezuje sa aparatom i nakon desetominutnog skeniranja na osnovu grafikona disbalansa elektromagnetnih talasa dobijaju se podaci o tome na šta je dete osetljivo i koji organi su mu u energetskoj neravnoteži.

Koji uređaji se koriste pri dijagnostici?

Kvantna medicina koristi biorezonantne aparate za dijagnostiku i terapiju. Oni se sastoje iz baze podataka elektromagnetnih talasa koje emituju naše ćelije i kompjuterskog programa putem kojeg se čitaju rezultati. Najčešće korišćeni aparati se izrađuju u Nemačkoj i imaju sertifikate medicinskih uređaja.

Koje bolesti, slabe tačke mogu da se otkriju pregledom?

Postojanje alergijske konstitucije, osetljivost na gljivice, parazite, funkcionalno stanje tkiva i organa, nedostatak vitamina i minerala, netolerancija na inhalatorne i nutritivne alergene.

Koji su najčešći problem zbog kojih roditelji dovode decu?

U današnje vreme usled prisustva velike količine toksina u hrani, vodi i vazduhu pritajena ili manifestna alergijska konstitucija roditelja se rano razvija i kod dece. Najčešći razlog dolaska su kožne erupcije na licu ili po telu deteta, učestale i ponavljajuće infekcije respiratornog trakta, upale ušiju ili prisustvu sekreta u srednjem uhu, zastoj u rastu i razvoju, pervazivni razvojni poremećaji.

Za koja oboljenja je najdelotvornija kvantna harmonizacija?

Ovom terapijom se smanjuje entropija, haos elektromagnetnih talasa koje emituju naše ćelije kada su izložene stresogenim faktorima (toksini, virusi, bakterije, nagle promene toplo-hladno, strahovi, nesigurnost...). Dijapazon efikasnosti ove terapije je od akutnih tegoba do hereditarnih i razvojnih poremećaja upravo zato što se stimuliše zdrav potencijal naših ćelija.

Kako deca reaguju na pregled i terapiju?

Deci je neophodno pružiti prijatnu atmosferu, osećaj sigurnosti, a to se posebno odnosi na onu decu koja su usled učestalih zdravstvenih tegoba bila izložena invazivnim metodama i velikom broju stranih lica i mesta. Obično se na reč pregled i izgled belog mantila deca preplaše tako da se oni izostavljaju, a detetu se kaže da će da mu se na stomačić stavi magični kaiš. Roditelj može za vreme pregleda da drži dete u krilu ili naručju. Ukoliko susret i započne plačem zbog straha od neizvesnosti uvek je kraj pregleda ispraćen osmehom. Desi se ponekad i da za vreme terapije dete zaspi.

Prva misao roditelja će biti: da li je bezbedno, koliko je pouzdano i koliko detaljno može da se odredi stanje deteta?

Pregled i terapije su potpuno bezbedni, pouzdanost obezbeđuje sertifikat medicinskog uređaja, a pošto je u pitanju kvalitativno ispitivanje uvek govorimo o neravnoteži energetskih tokova i osetljivosti na određene alergene, toksine ili mikroorganizme.

Zašto je važno isključiti konvencionalne terapije (antibiotike, ostalu farmakoterapiju)?

Farmakoterapija tj. upotreba farmaceutskih lekova se zasniva na teoriji da su simptomi pokazatelji bolesti i da se njihovom eliminacijom uspostavlja zdravlje. Tako je nastao takozvani supresivni koncept lečenja koji koristi antibiotike, antiinflamatorne lekove, antihistaminike, analgetike, dekongestive - dakle lekove kojima je zadatak da suzbiju nastale pokazatelje narušenog zdravlja. Na taj način se ne dozvoljava razvijanje samoregulatornih i samoisceljujućih procesa niti se stimuliše njihova aktivnost. Poništavanjem simptoma duže vreme mi zapravo "spuštamo" disbalans u organizmu sa površine u dubinu.

PageBreak

Energetska stabilnost je faktor zdravlja

Na primer, dete koje ima problem sa upalnim procesima na koži, najčešće je to ekcem, kao standardnu farmakološku terapiju dobija kortikosteroide, lekove koji imaju protiv-upalno dejstvo. Oni će na kratko poništiti crvenilo koje nastaje kao posledica upale, ali će se proces iznova javljati, a posle nekog vremena biće potisnut na dublji nivo u organizmu i dete će razviti astmu. Kvantna medicina upravo pomaže da se upotreba konvencionalne terapije isključi ili svede na minimum.

U Vašoj ordinaciji se radi i test intolerancije na hranu - možete li nam ukazati na značaj ishrane i zašto je važno da se ispita koje namirnice ne odgovaraju strukturi deteta?

Hrana kao i sve naše ćelije ima svoju određenu vibraciju koju biorezonantni aparat može da uporedi sa ukupnom vibracijom našeg tela. Ona nam daje energiju, ali je i deo energetske stabilnosti te je na taj način važan faktor našeg zdravlja. To se posebno odnosi na decu koja imaju alergijske manifestacije kao što su problemi sa kožom, ušima, grlom i plućima, ali je od neizmernog značaja kod ozbiljnijih disbalansa zdravlja kao što su pervazivni razvojni poremećaji.

Roditelje često zbunjuje izbacivanje namirnice koja je po svim parametrima dobra po zdravlje (npr. med), ali ne odgovara detetu i preporuka je da se na primer izbaci iz ishrane. Možete li malo objasniti kako to funkcioniše.

Korekcija ishrane prema metodi biorezonance ne podrazumeva isključivanje namirnica za čitav život. Vrlo često se događa da roditelj sam primeti da nakon nekog kratkog perioda apstinencije dete samo počne da traži namirnicu koja mu je bila isključena isto kao što dete odbijanjem pojedine hrane i samo ukazuje da mu neka namirnica u tom trenutku ne odgovara. Određene namirnice imaju jači alergogeni potencijal od drugih, ali mi zapravo najčešće govorimo o netoleranciji namirnica, a ne o alergiji na iste.

Najčešći alergeni su gluten, kazein i laktoza te su stoga pšenično brašno i kravlji mlečni proizvodi najčešće isključivane namirnice. Svakom od nas u datom trenutku odgovara ishrana koja prati naše energetsko stanje te ćemo na taj način pomoći svom telu da se lakše izbori sa nastalim disbalansom. Da bi se poštovale nutritivne vrednosti namirnica roditeljima se uvek ponudi alternativa unosa vitamina, minerala i ostalih gradivnih sastojaka kroz unos drugih namirnica koje odgovaraju detetu.

Koje još metode i tehnike objedinjujete u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenta?

Kvantna medicina tj. biorezonantna aparatura objedinjuje nekoliko holističkih koncepata kao što su akupunkturni meridijani, čakre, homeopatske supstance i komplementarna je sa primenom akupresure, metodama tradicionalne kineske medicine i makrobiotičke ishrane. Kao lekar homeopata najčešće uključujem i konsitutivnu homeopatsku terapiju,ali i primenu homeopatskih lekova uvek kada za to postoji potreba pri akutno nastalim problemima. Roditeljima često napominjem i to koliko su nežnost, pažnja, razumevanje i ljubav od neizmernog značaja za pravilan rast i razvoj njihove dece, a nekada i ključni faktor jačanja njihovog imuniteta.

Kako ste se Vi lično opredelili za holistički prinicip tretiranja pacijenta?

Studirajući medicinu na Univerzitetu u Beogradu imala sam sreću da budem u grupi studenata profesora Vuka Stambolovića. Tada sam prvi put čula za holistički pristup kao pandan kartezijanskom modelu koji čoveka posmatra kao mašinu čiji su delovi fizički povezani u jednu celinu i gde se uticaj emocija i mentalnog stanja osobe svodi na jednostavan koncept psihosomatskih oboljenja. Učio nas je da je zdravlje fluktuirajuće stanje koje se neprestano menja u zavisnosti od naših emocija, načina razmišljanja, prihvatanja naše stvarnosti, da smo mi kao i sve oko nas skupina energetskih talasa i da nas samo sagledavanje celine može usmeriti ka putu isceljenja.

Koji je bio Vaš razvojni put do ordinacije integrativne medicine?

Prvi susret sa energetsko-holističkom terapijom mi je bio kroz učenje shiatsu, tehnike akupresure koja objedinjuje znanja tradicionalne kineske medicine i makrobiotike. Već u to vreme vežbajući i jogu shvatila sam koliko je važan energetski protok kroz telo. Na edukaciji i radu u iskustvenoj grupi studenata psihoterapeutske metode psihodrame uvidela sam koliko svako od nas nosi u sebi frustracija, strahova, nesigurnosti usled nepažljivih međuljudskih odnosa lišenih topline i ljubavi, ali i nesvesno naučenih obrazaca ponašanja koji se kroz generacije prenose bez uvida u njihove štetne posledice.

Zatim sam nastavila sa učenjem homeopatije koja ima tu prelepu mogućnost da nas emotivno isceljuje i da poštujući telo i simptome koje ono prikazuje nađe najbolje rešenje za celovito izlečenje. Dugogodišnji kontakt sa jogom me je odveo i do škole za joga instruktore tako da vežbe i znanja te ajurvedske discipline sa radošću primenjujem u svom radu. Kvantna medicna je došla kao zaokruženje celine, ali kao što se razvija i ljudska svest i znanje očekujem da još puno toga može da se istraži i da nam pruži još jasniji uvid u to kako pomoći biću koje pati.

Sa kojim zabludama se najčešće susrećete?

Osnovna zabluda je neprihvatanje snage i isceljujućih mogućnosti našeg tela u zajednici sa našom psihom. Prebrzo posezanje za brzim i kratkotrajnim rešenjima je podstaknuto brzinom života i udaljenošću od prirode i naše suštine. Kvantna medicna se bazira na znanjima kvantne fizike koja ima još puno toga da ponudi našoj spoznaji ljudskog bića. Teško je u današnje vreme kulminacije materijalnih vrednosti da prihvatimo da smo satkani od finih vibracija i da su uticaji na naše zdravlje višestruki, kao i da nam samo telo šalje gomile signala koje bi trebalo razumeti i ne zanemariti.

Kvantna medicina objedinjuje različite pristupe zdravstvenom problemu, ali svi rezultiraju na modelu zasnovanom na energiji. Iako je poznato da je sve sačinjeno od energije, neverica još postoji među ljudima. Kako najlakše objasniti ono čime se Vi bavite?

Jedan kolega radiolog je to pre više godina meni lepo objasnio u dve reči: "O, pa to je smanjenje entropije (haosa)!". Ja volim da uporedim rad biorezonantnog aparata sa ulogom koju ima prva violina u orkestru kada se na početku muzičke izvedbe svi instrumenti usklađuju sa tonom koji ona daje. Fino "štelovanje" frekvenci svakog pojedinačnog organa i energetskog toka omogućava našem biću da aktivira svoje sopstvene regulatorne mehanizme i da ukloni nepotrebene šumove koji ga ometaju u tome.

Koliko su pacijenti zaista spremni da unesu promene u svoj život i život deteta nakon pregleda?

Moj zadatak je u tome od presudnog značaja i osećam veliku odgovornost u ulozi nekoga ko edukuje i približava prihvatanje energetskog modela zdravlja i bolesti. Trudim se da ih u to uvodim postepeno i podstičem njihov trud i zalaganje. Ponosim se svima koji su prihvatajući savete i radeći puno na sebi postigli lepe rezultate, a naročito sam srećna kada se "osamostale" i sa puno sigurnosti primenjuju kako jednostavne tako i nešto zahtevnije metode podrške zdravlju. Sa decom je neophodno puno raditi, a ona nam nesebično višestruko uzvraćaju.

Na šta roditelji, prema Vašoj preporuci, treba da obraćaju pažnju kod dece, ali i kod sebe kada je u pitanju zdravlje?

Svaka promena je bitna, svaki detalj je važan od toga kako dete spava do toga kakvog je apetita i raspoloženja, da li postavlja pitanja, koliko je zainteresovano za okolinu, na koji način se izražava, kakve su mu kretnje... Dete je čovek u razvoju i puno toga, ukoliko se postavi na dobre osnove, može da mu pomogne u samostalnosti i ispoljavanju njegovog maksimalnog potencijala. Postoji jedna lepa reč, a zove se proosećavanje. Ona nas upućuje na osluškivanje sopstva, ali i na razvijanje saosećajnosti za bića u našoj okolini. Samo celoviti možemo da napredujemo i uživamo u datom nam daru zvanom život.