Svest o povezanosti uma, emocija i tela postoji već hiljadama godina, ali nam je bez obzira na to i dalje teško da kada dođe do neravnoteže ili oboljenja prvo potražimo odgovor u sebi.

Zašto nam je teško da koncept zdravlja kao prirodnog stanja organizma postavimo za osnovnu matricu po kojoj živimo? Ravnoteža životne energije i energetskih polja koja predstavljaju reku života trebalo bi da budu fokus našeg interesovanja. Umesto toga opsednuti smo simptomima koje maskiramo kratkotrajnim zahvatima i trikovima kako bismo stekli utisak zdravlja, a ne kako bismo ušli u stanje zdravlja. Budućnost medicine leži upravo u shvatanju Celine čoveka, njegovoj potrebi da se vrati izvoru celokupne energije kroz holistički pristup.

Dr Boško Hristić objašnjava da je svako lečenje isključivo na fizičkom nivou bezuspešno ili kratkotrajnog daha i da je neophodna sinteza starih sistema lečenja i najsavremenijih naučnih istraživanja. Tako se viđenje zdravlja i života pomera sa čisto fizičkog pristupa na sagledavanje važnosti interakcije energije kao izvora života i zdravlja, a fokus se izmešta sa fizičkog organizma koji više nije primaran i samostalan.

4 glavne potrebe za ispunjen život i ravnotežu...

Sada se zdravlje sve više vidi kao tok, kao neprekidno organizovanje i održavanje života u telu koje održava vitalna energija. Energija je ta nevidljiva ćelijska inteligencija, prisutna u svim ćelijama i strukturama. Dr Boško Hristić je sjajan sagovornik na temu holističkog zdravlja jer iza sebe ima decenije iskustva u oblastima integralne medicine. Ajurvedu je učio od poznatog indijskog lekara i puls dijagnostičara dr Siva Rama Krišne. Tradicionalnu kinesku medicinu i akupunkturu je učio u školi Evropskog centra za mir i razvoj pri Ujedinjenim nacijama (ECPD), a danas je jedan od predavača na njihovim postdiplomskim studijama za lekare, iz predmeta akupunktura i tradicionalna medicina.

Kada se postavi pitanje "Šta je zdravlje?" čini nam se da je odsustvo bolesti jedini logičan odgovor. Međutim, dr Hristić kompleksnu vezu između energije, uma i tela objašnjava kroz analogiju sa kompjuterskim sistemom. Softver je, kako kaže, zapravo dinamično energetsko polje snage, u kome su smeštene sve informacije za optimalan rad ćelija (memorija sistema je primarno data u životnoj energiji, prisutnoj na svim nivoima našeg bića, ne toliko u samim ćelijama, o čemu govore i nova nauka epigenetika i kvantna medicina).

Hardver je zapravo nervni sistem, a naš fizički organizam je štampač. Ćelije i organi mogu da se izražavaju i funkcionišu samo onako kako je zapisano u energetskim talasnim informacijama u memoriji sistema. Što znači da se sve greške u radu ćelija i organa mogu rešiti neposredno na najsuptilnijem nivou i to ispravljanjem grešaka na kauzalnom nivou u duhovno-energetskoj ravnoteži ili što je češće slučaj neravnoteži.

Ono čega često nismo dovoljno svesni jeste da su simptomi nekog oboljenja završnica procesa koji se dešava na energetskom nivou već izvesno vreme. Dr Hristić odlično poznaje energetske procese i funkcionisanje energetsko informativnih nivoa ljudi te nam i daje jasan primer zašto i kada dolazi do bolesti: "Želudac odgovara solarnom pleksusu energetskog nivoa, tako da je bilo kakav bol ili bolest u tom području direktan ekvivalent poremećenih energija, patnje ili neprerađenih situacija (ljutnje, besa, frustracije, nemoći), kao i prosuđivanja života i drugih, fiksacije, tvrdoglavosti i nezadovoljstva.

Često taj duševni bol ili nesklad sa samim sobom može biti mnogo više poražavajući nego fizički bol. Mi sebe najviše kažnjavamo kada nismo u ravnoteži u svom jedinstvu životne energije, uma i telesnog organizma. Ljudska vrsta ima tu moć da preko dominacije i ulaskom u prosuđivanje života sebe najviše ošteti i kazni. Ta unutrašnja duhovna borba je često nevidljiva i neshvatljiva, a to je najčešći uzrok gotovo svih bolesti na fizičkom nivou."

Kako svaka energetska blokada u umu ili emocijama stvara prepreke koje se manifestuju kao fizičke bolesti, veoma je važno shvatiti da je životna energija mudrost koja ima svoj smer i koja sledi pravac koji nas povezuje sa Univerzumom. Mi smo uvek njegov skladni deo. Kako nam objašnjava dr Hristić, rezultat unutrašnje borbe i postojanja otpora je da životna energija počinje da gubi svoju prirodnu ravnotežu. Na žalost, ako se tako nastavi duž nekog, ponekad i kratkog perioda, na kraju dolazi do manifestacije fizičke bolesti. Uzrok bolesti je uvek u suptilnim energetskim telima, u kojima se nesklad i bolest pojavljuju, a na kraju se izrazi u fizičkom organizmu. Zdravlje direktno zavisi od ravnoteže svih naših nivoa.

Procesi koji se odvijaju na energetskom nivou rezultiraju i određenim procesima na biohemijskom nivou: strah, tuga, melanholija, depresija, brzo reagovanje ljutnjom, prevelika zabrinutost, kao i izloženost čestim stresovima dovode do niza problema. Često dolazi do preopterećenja sistema, nervoze, viška adrenalina i kortizola, visokog krvnog pritiska, umorne jetre (masna jetra), a ona je glavna laboratorija tela, poremećaja krvnih sudova koji nose krv, ali i do iscrpljenosti bubrega (filteri koji menjaju krv), slezine, pankreasa (dijabetes) i mnogih drugih oboljenja i poremećaja. To su sve znaci slabljenja snage životne energije u telu koju treba ponovo ojačati.

PageBreak

Važnost jedinstva

Holistička medicina je najnoviji pravac u dijagnostici i lečenju, a zasniva se i na rezultatima istraživanja u kvantnoj fizici i medicini da bez ponovnog revitalizovanja i stabilisanja energetskih nivoa čoveka, svako lečenje isključivo na fizičkom nivou može biti bezuspešno ili kratkog daha (simptomatsko). Energija je ta nevidljiva ćelijska inteligencija, prisutna u svim ćelijama i strukturama. Kako nam objašnjava dr Hristić svi geni u organizmu se menjaju u određenom vremenskom intervalu i zahvaljujući životnoj energiji sve se obnavlja pravilno i tačno, o čemu i govore nova istraživanja u epigenetici.

Međutim, kada postoje hronične bolesti ili odstupanje od ovog reda i savršenog funkcionisanja, to je često znak da je vitalna energija poremećena odnosno da postoji stres zabeležen u životnoj energiji koji je menja i oslabljuje. Baš zbog toga u ovom pristupu u prvom planu se nalaze terapije i lečenje bolesti, stanja i poremećaja korišćenjem bioenergetskog delovanja, upotrebom kvarcnih kristala ili energetske akupunkture i primenom raznih drugih prirodnih metoda i tehnika. Svaki poremećaj zdravlja može se ispraviti ako se deluje na ove suptilne nivoe odakle zdravlje i ravnoteža u organizmu i dolaze.

Postavlja se pitanje kako postaviti dijagnozu dok se neravnoteža još nije manifestovala na fizičkom nivou i kako reagovati dalje? Dr Hristić nam objašnjava da je ljudski organizam otvoreni sistem koji prima energetske informacije iz spoljnje ali i unutrašnje sredine, a da ga najviše remeti unutrašnji mentalni tok negativnih emocija i dominacija prosuđujućih misli. Život u telu zavisi najviše od stalne snabdevenosti i prisutnosti životnom energijom. Kineski lekari su prepoznavali stanje neravnoteže vitalne životne sile kroz puls-dijagnostiku ili pritiskajući i očitavajući razne akupunkturne tačke na telu. "Prilikom pregleda osobe putem verifikovanja stanja životne, vitalne energije, može se odrediti status energije u energetskom polju, a može se posle i uravnotežiti.

Umetnost ravnoteže...

To se zove balansiranje i uravnoteživanje energetskog polja snage. Nedostatak vitalne energije može biti razlog za mnoge bolesti i poremećaje: slabost, umor, manjak apetita, depresija, emocionalna neravnoteža, bolesti nervnog sistema, stomaka, problemi sa glavom, srcem i plućima...," objašnjava nam dr Hristić. Slušanjem eteričnog pulsa na rukama ili testiranjem stanja naše životne energije može se dekodirati duboka priroda sa kojom smo rođeni, kao i naša osobenost koja čini da budemo baš to što jesmo, okvir u kome se osećamo najbolje i koji predstavlja uslove naše prirodne ravnoteže.

"Zbog toga se prvo obavlja prepoznavanje urođene prirode da bi mogli da pomognemo nekome da se vrati u svoju jedinstvenu prirodu i da se izleči na najbolji način. Preko pulsa možemo da saznamo koliko je neko „iskočio" iz svoje prirode ili nije, kao i vrste poremećaja na sistemima organizma, pa čak i stepen težine bolesti," kaže dr Hristić opisujući jedan od postupaka dijagnostike holističke medicine. Direktno slušanje eteričnog pulsa obezbeđuje tačne informacije na svim nivoima.

Ovaj postupak omogućava lekaru da sazna o kojim dubljim energetskim poremećajima je reč, a i koji od njih dovode do poremećaja i blokiranja inače savršene memorije organizma. U ovoj postavci terapeut je instrument i reaguje na podatke koje dešifruje iz energije pulsa kod svakog čoveka. On kasnije kroz specifični pristup pomaže otklanjanju dubljih uzroka bolesti i čini da se životna energija zaceli i tako dođe do ozdravljenja. Bitna razlika u odnosu na pristup na koji smo navikli jeste da je ova metoda krojena i kreirana prema svakoj osobi i u savršenom je skladu i sinhronicitetu sa potrebama te osobe.

PageBreak

Holističko reprogramiranje

Duhovno-energetska holistička terapija uspešno otklanja nejedinstvo u auričnom prostoru osobe gde se nalaze promene odgovorne za funkcionisanje organa i sistema u telu.

Na ovaj način se vrši reprogramiranje energetskog polja snage. Psiho-energetsko-somatsko jedinstvo je najvažniji faktor stabilnosti ćelijske memorije. Razumevanje ove veze je dovelo do mogućnosti delovanja u jednoj drugoj dimenziji postojanja gde je glavna karakteristika Jedinstvo svih nivoa Bića.

U tom momentu niko nije više „drugi", niti se sve ostalo vidi kao odvojeni deo ovog zajedničkog kvantnog polja. Ovaj terapijski pristup nam omogućava da shvatimo da sve što vidimo pogrešno spolja jesu naši neintegrisani delovi i dublji programi. To nam dozvoljava da prepoznamo duboke uzroke u sebi, zašto reagujemo na pogrešan način i zašto nas posle stiže telesna reakcija. "Kada promenimo poremećene frekvencije organa i svih ćelija, kroz njihovo reprogramiranje u celinu, mi menjamo obrasce svog ponašanja, prema okolini i sebi i uopšte menjamo svoj raniji neprilagođeni obrazac sebe na bolje. Menjamo svoje emocionalno, psihičko, duhovno i posledično fizičko zdravlje, što znači da se bolesti tj. problemi povlače ili potpuno nestaju," odgovara dr Hristić na pitanje šta se dešava tokom reprogramiranja ćelijske memorije.

5 navika emocionalno uravnoteženih žena...

U osnovi ove metode je naučno saznanje kvantne medicine da je ljudsko telo kondenzovana životna energija koja postoji na različitim frekvencijama. Univerzum je sačinjen od energetsko informacionih polja i talasa koji imaju moć stvaranja i održavanja materije. Reprogramiranje poremećene memorije pravi bolju ravnotežu u svim segmentima organizma. Kada se pogrešni programi i negativna sećanja pretvaraju iz loših u dobre i korisne, stvara se i harmonija našeg psihofizičkog Bića.

Reprogramiranje deluje na kvantno-energetskom nivou i transformišući negativna uverenja i programe koji ograničavaju našu stabilnost, snagu i napredovanje u životu, mi se iz ravnoteže i zdravlja otvaramo ka životu...

PageBreak

Važnost duhovno-energetskog zaceljenja

...Dr Hristić posebno naglašava snagu meditacije u ostvarivanju energetske ravnoteže naše vitalne sile. Zaključak je da je bolest poruka naše duše, na osnovu koje treba da se zapitamo šta iz nje treba da naučimo, tj. promenimo kod sebe. Smirenost uma je jedno od najlepših unutrašnjih stanja jer tada čovek postaje staložen i mudar i počinje da shvata kako se prosuđivanje života stvara i razvija iznutra i tako ruši zdravlje. Tek kada imamo unutrašnji mir i staloženost možemo da prestanemo da se drugima bavimo kroz prosuđivanje.

Tek tada se u nama pojavljuje dublja priroda koja se nalazi u Tišini, jer ona uvek ima sve odgovore i nepogrešivo nas vodi kroz život. Kada pronađemo ravnotežu i svoju unutrašnju Istinu, znamo i možemo da komuniciramo sa drugima uz očuvanje svog dubokog Sebe. Na taj način duboko poštujemo svoju životnu energiju, glavnu snagu i motor života. Holistička medicina nije ništa novo, u stvari koristili su je još u staroj Kini i Indiji, a i tokom antičkog doba. Uvek se naglašavala povezanost duševnog, psihičkog i fizičkog zdravlja. Ne može se lečiti fizički organizam bez saniranja poremećaja životne energije, govorili su stari lekari iz svih tradicija.

Dr Leri Dosi (Larry Dossey) objašnjava te tri najnovije etape u istoriji klasične moderne medicine koja je najmlađa u odnosu na stare sisteme i ima svega 200 godina.

Reiki: drevna veština donosi fizičku, emocionalnu, mentalnu i duhovnu ravnotežu...

1. Prva era je vreme pretežno materijalističke medicine koja naglašavala telesno i organsko.

2. Druga era je um-telo medicina koja je prepoznala odnos između pojedinih entiteta, a u okviru te medicine se otkrila i uočila funkcionalna veza između psihe i imunološkog i endokrinog sistema. Čuvena indijska misao: "Srećne misli daju srećne ćelije" objašnjena je preko hormonskog i neurotransmiterskog odgovora u telu i oslikava vezu između psihe, tela i oboljevanja.

3. Treća era je najsveobuhvatnija i najuspešnija u lečenju. Ona koristi neka stara znanja i integriše ih sa modernim saznanjima u dijagnostici i lečenju - holistička medicina prepoznaje celinu ljudskog Bića i interakciju tri nivoa regulacije i stabilnosti organizma: energetski i psiho-fizički, i stavlja u prvi plan važnost životne energije preko koje živimo. Na prvo mesto se stavlja važnost interakcije životne energije koja oživljava, upravlja i koordiniše hiljade naizgled različitih funkcija organskih sistema.