Predanja kažu da su drevni mistici čuvali ovu mantru u tajnosti, poput skrivenog oružja, i koristili je samo kada svaki drugi trud ne bi urodio plodom.

Ova mantra donosi duboki unutrašnji mir i pozitivnu transformaciju u krugu u kom emituje svoje vibracije. Preporučujemo vam da naučite ovu mantru i razumete njeno značenje.

Ovo treba da uradite ako ste pod stresom: mantra za opuštanje i zaboravljanje briga

Kada mantra počne da vibrira u svakom atomu vašeg bića, kada svaka ćelija postane u rezonanci sa ovim zvukom - tada počinjete da se usklađujete sa "unutrašnjim" zvukom koji predstavlja strujanje "anahate" u njenom neprekidnom protoku.

ZNAČENJE MANTRE:

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate |

Om, To (spoljni svet) je Purna (ispunjeno Božanskom svesti);
Ovo (unutrašnji svet) je takođe Purna (ispunjeno Božanskom svesti);
Iz Purne nastaje Purna (iz punoće Božanske svesti manifestuje se svet).

Nadamo se da će vam ova mantra doneti mnogo koristi!

Izvor: Nova svest