Kao članovi globalnog plemena, mnogi se od nas teško nose sa haosom, patnjom i nemirom koji su, nažalost, neizostavni delovi stvarnosti u kojoj živimo. Važno je priznati istinu o tome što se događa u svetu oko nas, ali takođe treba sebi da pružimo prostor i dopustimo da jednostavno budemo živi i svesni kosmičkogplesa koji se otkriva pred nama.

Možemo se okrenuti mudracima i čuvarima znanja za pomoć u dozivanju kolektivnog i individualnog sećanja o tome kako to učiniti. Ova molitva jedan je takav podsetnik.

Sunčeva molitva

Sve što nam je potrebno je jutro.
Dokle god postoji zora,
postoji mogućnost
da se suočimo sa svim svojim nedaćama,
slavimo sve svoje blagoslove,
i živimo sve svoje napore kao ljudska bića.
Duhovnost je nešto što je postalo
nužno u ovim teškim vremenima.
Ipak, tako je inherentno površna.
Trebamo da se setimo,
podržimo sebe,
integrišemo sebe,
ispunimo sebe.
Kad bismo mogli jednostavno da vidimo
misteriju noći
i slavu jutra,
ne bismo trebali ni civilizaciju ni duhovnost.
Jednostavno, život počinje sa svitanjem.
To je dovoljan blagoslov.
Sve ostalo postaje nemerljiva punina.
U zoru, klekni i zahvali
za ovaj divan događaj.
Možda mislimo da su jutra obična,
nevredna poštovanja,
ali znate li da većina mesta u kosmosu
nema jutra?
Ovaj dnevni događaj naše je vrhovno dobro.
Pozdravi svitanje.
To je čudo kojem ti svedočiš.
To je svetost.
To je vrhunska lepota.
To je tvoj predznak proročanstva.
To je znanje da život nije uzaludan.
To je prosvetljenje.
To je tvoj smisao života.
To je tvoja smernica.
To je tvoja uteha.
To je svečana dužnost.
To je nadahnuće za saosećanje.
To je svetlost svevišnjeg."

— Deng Ming-Dao

Izvor: Sensa.hr