Bilo gde da imamo psihičke rupe u auri to stvara otvor za astralne energije. Jednom sam posetio iscelitelja psihičkih energija pre mnogo godina koji mi je rekao da se ispred moga tela nalazi mala rupa kao od torpeda. Rekla je da se pojavila kada sam bio dete.

Pronašao sam da potiče od kada su moji roditelji imali veliku svađu do pred razvod. To je bila najgora svađa koju su moji roditelji ikada imali. Negativna energija iz te svađe, premda sam ja bio u drugoj prostoriji, napravila je rupu u mojoj auri koju sam nosio u sebi trideset i pet godina. Isceliteljka psihičkih energija uspela je da je zakrpi.

Majstori rade veoma zanimljivu stvar sa svim tim negativnimpsihičkimaspektima, a to je da unose svetlost u njih, otapaju ih, uzdižu ih u svetlost i natrag u Centralno sunce, te vraćaju tu istu energiju, preobraženu, u vaš sistem četiri tela. Lično mislim da je to fascinantno. Nikakva energija nije protraćena. Ista energija koja je izazivala bolest i slabost je transformisana i donesena natrag za suprotnu svrhu. Kako se uklanjaju različite negativne psihičke energije to omogućava eteričnom telu da se vrati u svoju usavršenu formu.

Većina ljudi ne shvata da eterično telo ili kalup telo može biti oštećeno. Zbog toga mnogi ljudi koji imaju hronične bolesti nikada se ne oporave bez obzira šta činili. Ako delujete iz zamrljanog kalupa, da tako kažem, kako je moguće da ozdravite? Nakon što su uklonjeni svi negativni psihički aspekti zatražite popravku svog eteričnog tela.

Ljudi koji boluju od hronične nervoze ili fobija često oko sebe imaju "sivo polje" što je nus-pojava hroničnog napada od tih vrsta implantata, elementala i astralnih entiteta ili negativnih astralnih aspekata. Kako bi bila kompletno isceljena svaka osoba na Zemlji mora biti očišćena ne samo fizički ili psihološki, već takođe i eterično i astralno. Sve bolesti najpre nastaju na astralnom nivou, a zatim prelaze u druga tela.

Kada neko ne radi svoj psihološki rad na čišćenju negativnog ega i svih negativnih emocija i kvaliteta osuđivanja, ljutnje, kompleksa superiornosti, nasilja, zlostavljanja, inferiornosti, da samo neke spomenem, te negativneosobine, posebno one koje su ispunjene emocijama, privlače negativne elementale. Zbog toga se i psihološki i psihički nivoi moraju istovremeno očistiti, ili će jedna razoriti drugu.

Takođe, treba razumjeti da postoje pozitivni elementali ljubavi, radosti i unutrašnjeg mira koji su po prirodi korisni i koji će pomoći da izgradite pozitivne vrste navika.

Jedan od temeljnih zahteva koji svako treba da traži kada isceljuje sebe ili druge jeste da se zatraži da se fizičko, emocionalno i mentalno telo vrate u svjetlost duše. Jer sav rad se radi u duši ili višem sebstvu. Može zvučati glupo tražiti takvu jednostavnu stvar. Uveravam vas da nije. Više sopstvo ne obraća pažnju na inkarniranu ličnost dok inkarnirana ličnost ne usmeri svoju pažnju na dušu. Zbog toga u ovom svetu vidimo neke ljude koji prave svakakve kriminalne stvari i sociopatske stvari, koje osoba koja je povezana sa svojom dušom uopšte ne može razumeti.

PageBreak

Proverite da li u vašoj auri postoje negativni elementi: kako očistiti dušu i telo od toksične energije
Foto: Unsplash/ Darius Bashar proverite-da-li-u-vasoj-auri-postoje-negativni-elementi-kako-ocistiti-dusu-i-telo-od-toksicne-energije4

Zabranite negativnim mislima da ispune vašu dušu

Na psihološkom nivou vi uvek želite da budete budni nad svakom misli koju mislite jer vaše misli kreiraju vašu stvarnost. Vaše misli kreiraju vaše osećaje, emocije, ponašanje, fizičko telo i ono što privlačite ili odbijate u životu. Pošto je to tako vi konstantno želite biti budni za Boga. To znači zabraniti svakoj misli koja nije od Boga da uđe u vaš um. To znači izbaciti iz svog uma sve negativnemisli i usmeriti svoju pažnju kao uz pomoć menjača na samo pozitivne duhovne misli. Stvar je samo u tome na šta usmeravate svoju pažnju. Usmerite svoju pažnju na Boga, a ne na misli negativnog ega.

Svetlosni radnici nisu dovoljno svesni toga. Postoji sklonost da se jako lako postane automatski pilot. Negativne misli će voditi do negativnih osećanja, emocija i privući pažnju negativnih elementala, parazita i nižih astralnih entiteta. Sai Baba je nazvao taj proces preispitivanjem samoga sebe i kaže da to sačinjava 75% duhovnog puta. Negativni ego je uzrok svih problema. Ne postoji drugi problem. Vi mu ne želite dati svoju pažnju.

Negativne emocije nastaju iz negativnog egoističnog razmišljanja. To je činjenica!

Vežbajte preispitivanje sebe takođe sa vašim negativnim emocijama. Drugi još bolji izraz je isceljivanje promenom stavova. Takođe postoji vreme i mjesto za katarze ili, drugačije rečeno, za izražavanjem kao oblikom otpuštanja. Kako sve više svladate proces isceljivanja promenom stavova trebaćete sve manje i manje da se oslanjate na katarzu. Vi ćete sve više i više i kroz duže periode vremena ostati u stanju svesti ljubavi, radosti, nepristranosti, unutrašnjeg mira i opraštanja sve vreme.

Uvek je važno razvijati se na sva tri nivoa: duhovnom, psihološkom i fizičkom. Nemojte svoju snagu dati fizičkom telu. Znajte da je to ustvari iluzija, jer Bog ne može biti bolestan. Kao što je Jogananda rekao da čak i na samrti trebate afirmirati da imate savršeno blistavo zdravlje. Šta god da mislite to programira podsvest da to stvori u vašem fizičkom telu.

Koristite homeopatske preparate, lekovito bilje, zdravu hranu, sveži vazduh, sunčevu svetlost, svakodnevno vežbanje. Pijte mnogo čiste vode kako biste očistili što je više moguće fizičkih toksina. Pronalazak dobrog homeopatskog lekara može biti veoma koristan u vezi toga. Uklanjanje fizičkih toksina će pomoći ojačati vaš imuni sistem na fizičkom nivou kao što će i uklanjanje svih psiholoških i psihičkih toksina ojačati vaš psihološki imuni sistem.

Otpuštanje astralnihentiteta - ti astralni entiteti su privučeni kroz velike traume koje su dovele do neprikladnog usklađenja energetskog polja. Takođe su privučeni kroz razmišljanje nižeg sopstva umesto da razmišljamo samo iz svog višeg sebstva. Osoba koja živi životom na nižim nivoima egzistencije privlači entitete nižih nivoa. Zavisnost od droge je drugi zagarantovani način da ih privučemo, kao i zloupotreba alkohola. Ponekad su ti negativni entiteti preneseni iz prošlih života. To se može desiti kada duša izabere da se prebrzo reinkarnira. U ekstremnim slučajevima poput ovoga obično postoje ogromne rupe u auri i mnogo negativnih elementala.

Neki entiteti su psihičke prirode, a neki su zbunjene duše. U radu s drugom osobom osigurajte da ste zapečaćeni u balonu zlatne svetlosti. Sve negativne energije povezane sa ovim procesom su transformisane u svetlost i očišćene i pročišćene su vraćene natrag.

Kad god radite ovaj rad na kraju je dobra ideja da pozovete bazičnu ljubav, što je naravno suprotno bazičnom strahu. Svaki put kada propustite strah on hrani implantate i negativne elementale i negativne astralne entitete, bazična ljubav čini suprotno. Savršena ljubav isteruje strah.

Kada pozovete program za uklanjanje matrice/kalupa bazičnog straha, vi možete otpustiti bilo koji strah koji se pojavi kod vas. Majstori ga samo isisaju poput vakumskog čistača. To je veoma neobično. U slučaju implantata, program za uklanjanje matrice će okružiti implantat s veoma finim vlaknima zlatnobele svetlosti i jednostavno ih rastvoriti zajedno sa bilo kakvim negativnim elementalima.

PageBreak

Proverite da li u vašoj auri postoje negativni elementi: kako očistiti dušu i telo od toksične energije
Foto: Unsplash/Zoltan Tasi proverite-da-li-u-vasoj-auri-postoje-negativni-elementi-kako-ocistiti-dusu-i-telo-od-toksicne-energije1

Izbegnite toksične energetske strelice

Da postoji jedna stvar koja bi se mogla nazvati panaceja života, to je ljubav prema sebi.

Ako osoba ne razvije zdravu sliku o sebi i poimanje sebe, postoji opasnost da se velik deo onoga o čemu govorimo vrati natrag. Podjednako je lako voleti sebe kao i mrzeti sebe. Stvar je samo u razmišljanju i programiranju svog kompjutera na drugačiji način od onoga kako su vas programirali roditelji i društvo. Bilo koja nova navika može se stvoriti za 21 dan.

U Djwhal Khulovom treningu postoji još jedna zanimljiva rasprava o razumevanju fragmenata duše. Povremeno fragmenti Sebstva, ponekad nazivani fragmenti duše ili delovi ličnosti koje duša izgrađuje kroz život mogu se razasuti zbog traume i postati vezani za pojedinca, te biti nošeni na leđima i ramenima te osobe. Djwhal Khul je rekao da je to ponekad nošeno u formi druge ličnosti i ako je dovoljno jako da stvara psihoze ili situacije višestrukih ličnosti.

U procesu života na Zemlji svaka osoba uleti u ljutnju drugih ljudi. To može biti supružnik, odnos, član porodice, dete, poslovni partner, prijatelj ili poznanik. Većina ljudi ne shvata da kada je neka osoba ljuta da ona odašilje eterične igle, metke i strelice u polje druge osobe. To se razvija u eteričnom telu. Ranije u svom životu bio sam u odnosu s damom koja nije imala mnogo kontrole nad svojim emocionalnim telom i negativnim egom.

Nakon našeg raskida ona je razvila mnogo ljutnje u svojoj vlastitoj svesti. To nije bilo ništa novo za mene, međutim u tom trenutku ja sam izgleda bio fokus njenog napada. Nakon našeg raskida radio sam "prolećno čišćenje" na mom sistemu četiri tela i majstori su mi rekli da je moja jetra puna iglica i strelica poslanih od te osobe.

Veliki deo toga se pojavio na psihičkom ili unutrašnjem nivou, a ne spolja. Imao sam simptome jetre, a to je ono što je trovalo moju jetru. Oni su morali izvući te strjelice i iglice jednu po jednu veoma pažljivo kako ne bi u tom procesu otrovali moj sistem. Nakon što je to uklonjeno osećao sam se mnogo bolje.

Glavna lekcija ovde je da ne napadnemo premda smo napadnuti. Druga lekcija je da ako ste napadnuti ili ste bili napadani u prošlosti, pokušajte da ukonite negativnost koji vam drugi šalju iz svog tela i duše.

Većinu vremena mi to ne prepoznajemo, ali mi nosimo te iglice i strelice kroz mnogo, mnogo godina, a ponekad ceo život!

Izvor: Atma