Intuicija je gomila informacija unutar nas kojih nismo svesni. Ako naučimo koristiti svoju intuiciju, koja je od prvog dana deo nas, bez logičnih koraka, nećemo biti pod stresom. Intuicija donosi spokoj u naš život jer mi sve već znamo...

Intuicija je informacija namere koju naše telo odašilje i koju prima iz okruženja. Nije podudarnost, slučajnost ili mistika, nego biofotonska energija koja se emituje iz nas i drugih – svetlosni talasi, odnosno, komunikacija između atoma (od kojih smo svi sastavljeni). Ona se ostvaruje putem elektrona, dostavljačkih čestica koje se sastoje od svetlosti i zovu se fotoni – svetlosni talasi informacija namere.

Ljudski neurološki sistem najrazvijeniji je i najperceptivniji sistem, pa bismo trebali biti puno osetljiviji i perceptivniji prema svemu što nas okružuje. Ali nismo, i to zato što sve pokušavamo logično razumeti. Zato, da bismo bili intuitivni, nužno je isključiti intelekt.

Kakve veze imaju intuicija i smeh?

Za dobru intuiciju nužno je sebi dopustiti da osetimo sebe, ne telo, ne um, nego – sebe. To, međutim, zahteva prisutnost, pažnju prema samome sebi i svesnost, da bismo osetili energiju koju naše telo odašilje i prima. Intuicija ste vi, vaše više "ja" koje nestrpljivo čeka da ga vodite. Intuicija vas vodi celog života, svakodnevno. To je, zapravo, nesvesno razmišljanje, kao da ste uključili autopilot mozga. Intuicija je nesvesni proces pomoću kojeg svakodnevno donosimo odluke.

Smeh oslobađa fizičku napetost i stvara i izražava stanje radosti, a to nas otvara prema intuiciji. Smeh nam pomaže da pobegnemo od našeg intelekta kako bismo dobili vođstvo koje ne možemo imati kad koristimo logičan um. On nas priprema za sve, stavlja nas u odgovarajuću "bezumnost" – smeh, zapravo, isključuje proces razmišljanja i smešta nas u ovaj trenutak, ovde i sada, u pravo stanje vlastitog postojanja, stanje primanja i slanja informacija namere – intuitivno vođstvo.

PageBreak

Naučite da koristite moć intuicije: ako primetite ove znakove, intuicija vam šalje važnu poruku
Foto: Shutterstock naucite-da-koristite-moc-intuicije-ako-primetite-ove-znakove-intuicija-vam-salje-vaznu-poruku3

Intuicija nije samo za duhovno nadarene, ona je alat svakoga od nas

Redovnim praktikovanjem smeh će nas naučiti da ne mislimo prema vlastitoj volji, odnosno, da budemo prisutniji u vlastitom životu, u sebstvu. Jednostavno rečeno, razvija nam intuiciju. A kad razvijamo intuiciju, počinjemo postupati prema sebi, a ne prema drugima, a to bi i trebao biti način postojanja. Kad postanemo sposobni verovati svojoj intuiciji (čak i kad to našem racionalnom mozgu nema smisla), tada spoljni svet i sumnje drugih neće imati toliku važnost.

Koji je sledeći korak?

Intuicija nam samo pokazuje sledeći pravi korak za nas. Svi imamo sposobnost razviti intuiciju u jednu od svojih supermoći. Ona je duboko lična. Ako zaista slušamo, naša će nam intuicija govoriti jasno i jednostavno. Intuicija često dolazi u obliku intenzivne fizičke senzacije, kao što su topli dlanovi, uznemirenost solarnog pleksusa, želja za bežanjem, žmarci u karlici, struja u kičmi...

U nekim prilikama, intuicija govori vrlo direktno: to mi se ne sviđa, želim ići tamo, da, ne, ne znam, ne osećam se sigurno... Drugi način na koji intuicija komunicira sa nama su vrlo jaki emocionalni odgovori: briznuti u plač, snažan osećaj ljubavi prema osobi koju nikad nismo upoznali, duboki smeh iz stomaka...

Intuicija nije samo za duhovno nadarene, ona je alat svakoga od nas

Činjenica je da patimo od nedostatka smeha u svom životu. Ne otpuštamo napetosti, ne isključujemo intelekt, ne slušamo i ne čujemo sebe. Ako se ne smejemo, izgubićemo vezu sa sobom, sa životom. Smeh izoštrava čulo sluha za sebe, za intuiciju koja je naš unutrašnji GPS – navigacijski sistem dostupan 24/7, taj tihi unutrašnji glas koji nam uvek govori šta je u našem najboljem interesu.

A u našem najboljem interesu je smeh jer otpušta, oslobađa, dopušta, ojačava, razvija i osnažuje, unosi tačne podatke i programira naš "softver" – našu intuiciju koja postaje svojevrstan čarobni štapić.

Intuicija nije samo za duhovno nadarene, one koji meditiraju ceo dan ili one koji opušteno žive – to je alat za svakog od nas. Sada kada to znate: smejete se i kroz smeh ćete doći do sebe! Dobar smeh osiguraće ispravan rad vašeg untrašnjeg navigacijskog sistema, pravac vašeg najboljeg interesa, vašu dobru intuiciju, vaš život.

Izvor: Sensa.hr