Keltsko drvo života je simbol koji se često koristi u umetnosti, dekoraciji doma ili ga možemo videti na nakitu u vidu amajlija, ali šta zapravo ovaj simbol donosi osobi koja ga ima uz sebe, piše Lovesensa.

Najpoznatije tumačenje keltskog drveta života jeste da prdstavlja glavni ciklus koji vlada na planeti Zemlji i prirodi uopšte.

Keltski narodi bili su fokusirani na prirodu i smatrali su da je ona izvor i kraj svega. Drveće je u tom verovanju imalo veliku ulogu, naročito kada su u pitanju rituali i spiritualnost.

U mnogim ritualima keltsko drvo života predstavlja interakciju između moćnog prirodnog ciklusa i promena koje on podrazumeva.

Jedno drvo čini šumu, a šuma daje toplotu, utočište i hranu mnogim životinjama. Kada životinje uginu, njihovim ostacima hrani se tlo, a plodno tlo obogaćuje šumu rastom novog drveća i skloništa za životinje.

Keltski narodi verovali su da ovim primerom pokazujemo da je jedina apsolutna harmonija i ravnoteža postignuta u prirodi. Taj misteriozni i održivi koncept života i smrti fascinirao je kelte, a takvu poruku nosi i drvo života.

Postoje 4 značenja keltskog drveta života:

1. Majka Priroda - harmonija i balans u prirodi predstavljaju savršeni tok koji održava u životu svakog od nas

2. Starost i mudrost - u keltskoj tradiciji izraženo je visoko poštovanje starijim članovima zajednice. Tako i ovaj simbol nosi poruku da nam svaka godina donosi veću mudrost.

3. Ciklus života i smrti - kada jedan život nestane, drugi se rađa - sve je beskonačno.

4. Susret neba i zemlje - u kelstskoj tradiciji verovalo se da je korenje drveća povezano sa podzemnim svetom (težnja ka materijalnim životom), a krošnja je provodnik za nebeski svet (duhovni život)

Zaključak je da je keltsko drvo života sinonim za snagu, moć, mudrost, život i stabilnost. Ono pokazuje da smo povezani duboko sa onim što nasleđujemo (koren), ali i da imamo pravo da potražimo svoje mesto pod Suncem (krošnja).

Ovo je simbol beskonačnosti koji je dobro čuvati kao amajliju. Veruje se da onaj ko nosi keltsko drvo života ili ovaj simbol ima u domu, biće zaštiććen, imaće životnu snagu i pratiće ga pozitivna energija.

Izvor: Lovesensa