Da li ste nekada doživeli Déjà vu? To je situacija u kojoj se javlja osećaj da smo već bili na nekom mestu, prisustvovali nekoj situaciji, imali identična osećanja i već upoznali neke ljude. Uglavnom u ovoj situaciji niste sigurni da li ste to doživeli u snu ili na javi.

Ovaj osećaj može trajati samo sekundu ili više, ali obično je trenutan, kao blic. Možda nam se ovo dogodi na mestu gde nikada ranije nismo bili. Ili je situacija ili su gestovi drugih potpuno isti kao što smo već videli. Može da nam se učini da se naš san preselio u stavrnost. Kako je to moguće?

Postoji mnogo različitih teorija koje objašnjavaju ovaj fenomen.

Naučnici kažu da senzacije kada vidimo mesto, a čini nam se da smo ga već videli, u stvari je samo podsećanje na senzaciju ili podsticaj koji smo već ranije iskusili.

Naučnici takođe kažu da je možda reč o zameni snova i stvarnosti, da je nova situacija na neki način slična staroj i da može doći do greške u prenošenju signala u mozgu...

Ovo su bila naučna objašnjenja, ali tumačenje deja vu-a sa duhovnestrane je pomalo drugačije:

"Sadašnji trenutak je jedini trenutak koji imamo na raspolaganju i predstavlja vrata svih trenutaka“, rekao je zen majstor Tič Nat Han. Njegova izjava da možemo pristupiti svim trenucima u sadašnjem trenutku može biti korisna u objašnjavanju fenomena deja vu.

Filozofija sadašnjeg trenutka zasnovana je na činjenici da su vreme i prostor iluzija i da sve postoji u trenutku, uključujući prošlost i budućnost. Život sam po sebi nije samo linearan, to je samo naša percepcija vremena na Zemlji. Naš um živi u linearnom vremenu, a naša duša ne živi po principu linearnosti, već je bezgranična i vanvremenska. Povezana je sa bezgraničnom kosmičkom svešću - sa nečim većim od nas samih, što nema linearno vreme ...

Zato što smo povezani sa svojom dušom i kosmičkomsvešću, takođe možemo sami da prevaziđemo vreme i prostor. Ne postoji samo jedna dimenzija stvarnosti, naša duša poznaje mnogo različitih dimenzija. Zato ona možda zna put koji još nismo prešli. Doživljavanje ovog trenutka deo je naše svesti, koja je prisutna samo u ovoj dimenziji koju doživljavamo. Granice su beskonačne, ilustrujući odraz naše energije u višedimenzionalnom prostoru.

Tako objašnjavaju da je deja vu nešto čega se naša duša, koja može putovati kroz dimenzije vremena i prostora, seća ovog trenutka. Kažu da nas gleda naše "ja iz budućnosti".

Zanimljivo, zar ne?

Izvor: Sensa.si