Komunikacija sa ljudima može biti opterećujuća. Mnogo je različitih mišljenja i energetskih delovanja. Kada pričamo o komunikaciji koja se odvija usled uticaja Ega (a to je trenutno najčešći slučaj) onda su u pitanju astralneveze.

Generalno, svi ljudi se astralno “hrane” tako što nesvesno crpe energiju drugih ljudi. Svaka vrsta razmišljanja, emotivnog i verbalnog izražavanja, nosi u pozadini energetskodelovanje.

Ukoliko imate potrebu pričati, vi energetski delujete na slušatelja, koji možda ima potrebu da mu neko nešto objašnjava, odnosno da mu se pruži pažnja. Ukoliko imate potrebu da vas druga osoba sluša, vi tada crpite određenu energiju te osobe kada ona obraća pažnju na vas.

Pročitajte još:

Kako prekinuti lošu karmu sa nekom osobom: ova tehnika leči dušu i prekida negativne energetske konopce

Energetske vežbe za buđenje planetarne energije

Pozitivna energija: naše oruđe promena

S druge strane, vaša energija cirkuliše i kada samo razmišljate o određenim ljudima. Gunđanje u sebi, razmišljanje o drugima, analiziranje njihovih postupaka, takođe crpi veliki deo vaše energije kao i energije tih ljudi (sve zavisi kakve su korelacije u pitanju), a takođe i osnažuje vaš Ego, koji ima potrebu da se samoopravdava.

Astralne veze koje postoje između ljudi, stvaraju se kada dve osobe imaju kompatibilne obrasce razmišljanja koji omogućavaju da se obe osobe “hrane” ovom drugom osobom.

Recimo da imate dvoje prijatelja, jedan od njih ima potrebu da ga neko stalno teši i opravdava njegove postupke, dok ovaj drugi ima potrebu da stalno deli savete i da uživa u osećaju da on može pomoći bilo kome. Jedan od drugog će zavisiti, iako toga neće biti ni svesni.

To je odnos koji se zasniva na Egu, pa je ovakva konekcija nezdrava.  To je deo normalnog kozmičkog procesa u kojem učimo kako biti povezani, a da ne štetimo jedni drugima. Sada učimo o tome i učimo kako da takve energetske veze pročistimo.

Veze koje postoje zapravo trebaju biti zdrave i neopterećujuće. Zdrava konekcija bi bila ona u kojem su oba prijatelja oslobođeni potreba koje imaju te deluju jedan prema drugome davanjem i primanjem bezuslovneljubavi, a ne crpljenjem i nametanjem energije Ega.

Ukoliko se prepoznajete u ovoj priči, to vas ne treba zabrinjavati. Treba postati svestan na koji način su vaše veze nastale, šta je to što vi dobijate iz te veze, a šta drugi dobijaju u komunikaciji sa vama i polako posmatrati proces i strpljivo ga rešavati.

TAJNA ENERGETSKIH VEZA U LJUBAVI: Evo kakve partnere privlačite
Foto: Shutterstock energetska-veza-ljubav-energija

Ljudi su naša ogledala. U ovoj realnosti, mi smo izabrali upoznati sebe kroz projekciju naših aspekata na okruženje. Odnosi sa ljudima nas takođe uče životnim lekcijama.

Neki odnosi se završe na lep način, ljudi se raziđu u životu, dok se drugi odnosi završe svađom. Odnos se završi kada obe osobe nauče sve što su trebale ili mogle naučiti jedna od druge.

Ispravljeno je jedno od Ego-ponašanja pa se astralna veza prekida. Svako od njih dvoje uči različite lekcije, na različiti način i različitom brzinom.

Zato se događa da jedan ljubavni par u kojem je jedan partner “uspešniji” od drugoga, nauči sve što mu je potrebno, pa odluči “otpustiti” drugog, kojem bi trebalo još mnogo vremena da nauči svoje lekcije uz ovu osobu. On će nastaviti učiti gde je stao, ali sa nekom drugom osobom.

U tom slučaju, najčešće ostavljenoj osobi treba vremena da prihvati novu situaciju pa u tom procesu i dalje ima energetsku vezu sa bivšimpartnerom. Ove energetske veze polako gube snagu kako vreme prolazi.

U ovome leži jedan od odgovora zašto treba oprostiti drugima. Kada ne želite oprostiti nekome, vi i dalje održavate astralnu vezu s tom osobom.

Ako niste naučili i otpustili ono šta je trebalo, vaša energija privući će nekog drugog  kako bi se ponovo uspostavila astralna veza i kako bi vam se ponovo dala šansa da naučite vredne životne lekcije. Kada partneri uče jedno drugo i međusobno se podržavaju i podstiču, tada nastaje bezuslovna ljubav koja može samo da se razvija. 

Prema tome, kada opraštate sebi i drugima za greške, vi učite i čistite vaše “pipke” kojim se kačite na druge ljude. Ovo je proces usko je vezan sa funkcioniranjem Karme.

Rešavati karmu, zapravo znači čistiti svoj astral, rešavati svoj Ego.

Prilagođeno sa: majkazemlja.com