Sveti Jovan Zlatousti bio je patrijarh Kostantinopolja. Učio je najpre grčku filozofiju, a zatim bogosloviju. Nakon smrti roditelja se zamonašio i pripovedao, a njegovi govori najpre su bile zasnovane na odbrani ljudi koji su nemoćni i siromašni, kao i na dokazima da je ljubav prema bližnjem najvažnija.

U hrišćanskom svetu smatra se za jednog od najučenijih svetitelja, a njegove pouke se i danas čuvaju kao mudri saveti o životu ljubavi i miru.

"Mir je mera svih dobara i pretpostavka svake radosti." - jedna je od najlepših pouka koja nas podseća da sve dobro dolazi od mira i da su sreća i mir neraskidivo povezani.

U galeriji pročitajte neke od najlepših citata i poka Svetog Jovana Zlatoustog

Canva Sensa Poruke i citati Svetog Jovana Zlatoustog!

Izvor: Sensa