Arhanđeli su u nižoj jerarhiji anđela drugi čin i predstavljaju one koji uče, primaju znanja od viših anđeskih činova i sa ljubavlju ta znanja prenose anđelima čuvarima koji ih dalje saopštavaju nama, ljudima.

Arhanđeli su nebeska vojska, a u knjigama se pominje 8 arhanđela. To su Mihailo, Gavrilo, Rafailo, Urilo, Saplatilo, Jerudilo, Varahilo i Jeremil. Svaki od njih ima svoju misiju i službu, a mnogi imaju i praznik kojim se slave njihova dela. 

Mihail

Njegovo ime znači "onaj koji je ravan Bogu". On je zapovednik nebeske vojkse, a prikazan je tako da u desnoj ruci drži koplje sa kojim je zpobedio Lucifera, a u levoj ruci drži zelenu palminu grančicu kao znak mira i pobede. On je vrlo moćan anđeo i često se pojavljuje u drevnim tekstovima, poštuju ga sve monoteističke religije, zaštitnik je Izraela. Arhanđel Mihail je pobedio u borbi između dobra i zla, svetlosti i tame, pa ga možemo moliti da nam pomogne da se izborimo sa teškoćama i da nas zaštiti od negativnih stavri.

Gavril

Njegovo ime znači "Božija snaga", a prikazan je takod a drži u ruci levo ogledalce kao simbol Božije premudrosti. Arhanđel Gavrilo javlja Bogorodici da će roditi Isusa Hrista i taj dan se obeležava praznikom Blagovesti. Veruje se da je onn anđeo koji donosi dobre vesti, Božije poruke i odluke. Njegov zadatak je da prorocima tumači vizije i da prenosi ljudima važne vesti. On je glasnik nebesa, pa treba da mu se obratimo kada mislimo da nam nebo nešto govori.

Rafail

Anđeo iscelitelj koji je prikazan kako u ruci drži lekarsku posudu. Obraćamo mu se za brže izlečenje i očuvanje zdravlja. Veruje se da dolazi na mesto gde je pozvan, ali pomaže samo ako postoji čovekova dobra volja.

Uril

Predstavlja svetlost ili oganj Božiju, u desnoj ruci dri mač, a u levoj plamen. Smatra se za jedna od najmudrijih anđela, donositelj je sjajnih ideja i dubokih intelektualnih uvida. U pravoslavnoj veri on je zaštitinik žita na jesen, a veruje se da mu s etreba obratiti kada smo pred duhovnim izazovom ili potrebom za uvidima. 

Salatail

Njegovo ime znači molitvenik Božiji. Prikazan je tako što ruke drži prekrđštene na grudima u molitvenom položaju. Veruje se da je on molitvenik za ljude pred Bogom i da navodi ljude na molitvu, kao i da zagreva dušu i srce.

Jegudil

Njegovo ime znači "onaj koji proslavlja Boga". Veruje se da podstiče ljudena izvršenje dobrih dela, a u rukama drži i zlatni venac kao simbol pobede. Stara se o nebeskoj nagradi koja vam je pripremljena.

Varahil

Anđeo koji donosi blagoslov i blagodat od Boga. Veruje se da pomaže u uređenju porodice, u vaspitavanju dece i donosi sklad u porodični dom. Takođe, smatra se da donosi blagoslove i dug život ljudima koji čine dobra dela. Prikazan je sa brelim ružama kao simbolom dobrote i blagoslova.

Jeremil

Anđeo za koga se veruje da u ljudima stvara dobre i pozitivn evibracije, pomaže im da pronađu zrnca večnog života i podstiče ih da čine dobro i slave Boga. 

Izvor: Sensa