Karl Jung je tvrdio, da je čoveku urođena potreba da veruje, da pripada i prepusti se osećaju pripadnosti celini većoj i značajnijoj od njega samog. Iz vere nastaje jedan divan jedinstven kod koji je ugrađen u sve nas, a to je molitva.

Ona je savršeni vid komunikacije koji nam omogućava da se izdignemo na viši nivo postojanja, pomolimo se za svoje želje, potrebe, duševno stanje, ali i način na kojim se povezujemo sa uzvišenim, sa Božanskom energijom.

Profesor i psihijatar Vladeta Jerotić često je isticao značaj molitve za duševno zdravlje i mentalno stanje. Govorio je da čestim izgovaranjem molitve vežbamo memoriju, ali i negujemo i čistimo svoju dušu.

Kako se treba moliti prema Vladeti Jerotiću:

"Molitva počinje zahvalnošću.
Molimo se za mogućnost da volimo,
ne da budemo voljeni.
Divno je biti voljen,
ali je mogućnost da volimo
u srži našeg bića,
a srži doživljaja Boga,
to je Dar."

Profesor napominje da svaku molitvu započinjemo sa zahvalnošću, a poznato je da kada smo zahvalni za ono što imamo, možemo dobiti više dobrog nego kada se prvobitno fokusiramo isključivo na ono što nam nedostaje.

Izvor: Sensa