"Od gripa do raka - sve su bolesti psihosomatske!" - govorio je akademik Vladeta Jerotić.

Psihosomatska bolest je telesna bolest izazvana psihičkim uzrocima koji negativno utiču na organe, njihovo funkcionisanje i izazivaju nezdrave promene na njima.

Smatra se da pojačana izloženost stresu najviše uzrokuje psihosomatska oboljenja, ali tu si i potisnuta osećanja, neadekvatno negovanje duhovnog i mentalnog zdravlja

Koliko je psihosomatika zastupljena i kako su je još stari narodi prepoznavali profesor Vladeta Jerotić istakao je jednim primerom. "Čir u stomaku je nekada naš narod naš zvao "grizlica". Oni su bili bolji psihosomatičari nego lekari, jer je narod davno nazvao čir u stomaku grizlica, što znači "grizeš samoga sebe."

Poznato je da je stres jedan od najvećih uzročnika čira u stomaku. Pre nekoliko decenija otkrili su da okidač za čir može da bude i Helikobakterija, ali profesor Jerotić pokazuje da je i ona povezana sa psihosomatskim oboljenjem - "Helikobakterija se izleči antibioticima, ali nakon nekog vremena se vraća i ponovo nastaje čir." 

"Ako se stalno sekiramo zbog nečega, prelazimo granicu u stresu, oštećujemo telo i onda nastaju bolesti." Jerotić je objasnio da su hipertenzija i infrakt isto psihosomatske bolesti. Hipertenzija se kao posledica pojačanog stresa može javiti kod osoba koje nemaju genetsku predispoziciju za visok pritisak, a infrakt ranije nije bio toliko rasrostranjena bolest. Kako je vreme izazovnije i stresnije, rizik od psihosomatskih oboljenja raste.

Na pitanje kako neko uspeva sa godinama da ostane zdrav, Vladeta Jerotić je govorio: "Zato što je psihički zdrav. Psihičko zdravlje je relativno jedinstvo tela, duše i duha." 

Izvor: Sensa