U svim velikim monoteističkim verama govori se o anđelima, a u pravoslavnoj postoji sedam arhanđela: Mihail, anđeo pobede i suda, Gavril, vesnik božijih tajni, Rafail, utešitelj žalosnih i iscelitelj bolesnih, Uril, prosvetitelj neverujućih, Salatil, anđeo molitve, Jegudil koji se stara o nebeskoj nagradi vernih i Varahil koji ljudima donosi blagoslov i blagodat od Gospoda.

U čemu je razlika između duhovnika i duhovnog oca...

U pravoslavnim izvorima navode se tri varijante molitve anđelu čuvaru:

„Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, zaštitniče duše i tela i moga, oprosti mi sve sto zgreših u današnji dan, izbavi me od svakoga zla, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli za mene grešnoga i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Sesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih Svetih. Amin."

Moć molitve, afirmacije i vizuelizacije: naučite da napravite mapu života kakvog želite...

„Anđele Božji, čuvaru moj sveti, život moj sačuvaj u strahu prema Bogu. Um moj utvrdi na istinitom putu i u ljubavi k Bogu utvrdi dušu moju, da tobom upravljan(a) (tvojim uputstvom) dobijem od Hrista Boga veliku milost."

Tajni smisao molitve...

O, sveti Anđele, moj dobri čuvaru i zaštitniče! Skrušenog srca i bolne duše pred tobom stojim i molim se: usliši mene grešnog slugu tvoga (izgovoriš svoje ime), koji vapi glasnim jaukom i gorkim plačem: ne opominji se bezakonja i nepravdi mojih, kojima te nesrećnik gnevim svakoga časa i dana i mrskim se činim pred Stvoriteljem našim Gospodom; podari mi milosrđe svoje i ne odstupi od mene nečistoga sve do skončanja moga; probudi me od sna grehovnog i pomozi mi da molitvama tvojim preostalo vreme života svoga proživim bez poroka i rodim rod dostojan pokajanja, i od smrtnih padova grehovnih izbavi me, da ne propadnem u očajanju i da se ne obraduju neprijatelji pogibelji mojoj; znam uistinu i rečima ispovedam da niko nije takav prijatelj i zaštitnik, zastupnik i branitelj, kao ti, sveti Anđele, jer stojiš pred prestolom Gospodnjim i moliš se za mene nepotrebnog i od sviju grešnijeg, da ne uzme Preblagi dušu moju u dan očajanja moga niti u dan kada učinih zlo, i zato nemoj prestajati da moliš premilosrdnog Gospoda Boga mog da oprosti sagrešenja moja, koja učinih tokom čitavog života delima, rečima i svim svojim čulima, i, mada već zna presudu, da me spase; da me kazni po Svojoj neizrecivoj milosti, ali da me ne ukori i ne muči Svojim nepristrasnim, pravednim suđenjem; da me udostoji da se pokajem i da sa pokajanjem dostojno primim Božansko pričešće, za šta se najviše molim, i takav dar od sveg srca želim.

U strašnom času smrti ne odstupi od mene, dobri čuvaru moj i odagnaj mračne demone koji će zaplašiti ustreptalu dušu moju; zaštiti me od tih zamki jer moram proći vazdušna mitarstva, da bih, čuvan tobom, bezbedno dostigao željeni raj, gde sveti i višnje sile neprestano hvale svečasno i veličanstveno ime u Trojici slavljenoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome dolikuju čast i poklonjenje u vekove vekova. Amin.