Sve životinje i kućni ljubimci su posebni na svoj način, ali mačke poseduju posebne supermoći. Još kroz istoriju je poznato da su povezane sa spiritualnim svetom.

Mačke nisu samo voljene i obožavane u svim zemljama i kulturama, one su i poštovane u svim delovima sveta. Smatra se da su nadarene za konekciju sa paranormalnim, koja može biti objašnjena samo naučnim putem.

Zasigurno imaju natprirodne moći, jer pokazuju brojne sposobnosti kada su natprirodne situacije u pitanju, naročito u odnosu na druge životinje, ili ljude. Sve je to iz razloga što su njihova čula mnogo izraženija i oštrija od ljudskih. Čak i kada se radi o njihovom vidu, naučno je dokazano da mogu videti i razaznavati stvari i pri najslabijem svetlu. Ipak, to nije sve.

Mačke takođe mogu da percipiraju i energetska polja i aure koje ljudi ne mogu da vide. Interesantno je da to važi ne samo za auru živih, već i za one koji su prešli na drugi svet. Aure pokojnih osoba, koje ljudi samo nejasno mogu da shvate, u obliku neke jake svetlosti ili senke, mačke mogu jasno videti, kao što mi možemo da vidimo stolicu ispred sebe.

Da li ste primetili da vaša mačka povremeno fiksira jedno mesto, ne pomerajući se i ne ispuštajući zvuk. One su u stanju da vide nešto ili nekoga, što vaša čula ne mogu da precipiraju. I sluh mačaka je poseban u odnosu na druge vrste životinja, što im daje mogućnost da oštrije čuju paranormalne zvukove.

Ipak, najveća spona mačaka i paranormalnog dolazi iz njihove sposobnosti da osete i čak utiču na elektromagnetna polja. Elektromagnetna polja i njihove varijacije su vrlo dobar izvor otkrivanja paranormalnih aktivnosti. Mačke imaju čula koja mogu da prepoznaju svaku promenu u elektromagnetnom polju, što im je zajedničko sa ajkulama. Sve ove specifičnosti olakšavaju mačkama da se prilagode bilo kojoj vrsti natprirodne aktivnosti, a njihovi prirodni senzori su jači od svake mašine koju je čovek napravio u te svrhe.

Kao što smo pomenuli, njihova sopstvena životna sila je toliko snažna da mogu i same da utiču na elektromagnetna polja. Upravo je to razlog zašto vas njihovo prisustvo umiruje.

Kako se mačke doživljavaju u različitim kulturama:

Egipćani su mačke smatrali svetim životinjama i poštovali su ih više nego svoje sveštenike. Smatralo se da mačke štite dušu, čak i u zagrobnom životu.

Kinezi su im dali status jednak Boginji.

Čak se i u japanskoj tradiciji smatraju simbolom sreće i dobre sudbine.

Evropljani su mačke povezivali sa zaštitnicima života, jer su ubijale pacove koji su bili uzročnici bubonske kuge.

Svakako, postoji još bezbroj priča povezanih sa mačkama, priča koje ih čine simoblima misitike i šarma.

 Izvor: Sensa