Ukoliko želimo da od života dobijemo maksimum, da razvijamo i realizujemo svoje potencijale neo­phodno je da živimo svesno. Naša svest je često sužena, ograničena strahovima, brigama, besom, tugom i raznim drugim negativnim emocijama i mislima koje nas razdvajaju od celine, od kosmičke svesti, čiji smo neraskidivi deo, piše Dragan Lončar

Zadatak svakog čoveka koji želi da živi svesno, koji želi da dođe do samoostvarenja, do osećaja jedinstva sa Bogom, jeste da neprekidno radi na sebi, na sopstvenom osvešćivanju, na približavanju svojoj pravoj iskonskoj prirodi. Kada čovek shvati da je jedno sa svim oko sebe, može samo da se nasmeje na probleme i sve nepovoljne životne okolnosti, da ih prihvati sa zahvalnošću jer su one njegova karma koju treba da pusti da se "odmota".

Moj sagovornik Dragan Lončar, čuveni joga instruktor, koji je profesionalno i privatno potpuno posvećen duhovnosti, smatra da je izuzetno važno da se ne vezujemo za svoje misli, za sve što čini naš ego, kao ni za jednu oblast u svom životu jer nas svako vezivanje udaljava od suštine i od istine. On kaže da buđenje svesti prati osećaj jedinstva sa svima i svime, iz čega nastaje osećaj sve većeg saosećanja. Dragan Lončar nas podseća da smo na pravom putu ako se ove vrline bude u nama.

Kako se razvija svest? Kako bi čovek trebalo da živi, u kom smeru da razmišlja, koje navike bi trebalo da ima, kakve odluke bi trebalo da donosi da bi njegova svest stalno evoluirala?

Svest se ne menja. Ona je celovita, sveprožimajuća, sveznajuća, omnipotentna. Naša individualna svest se razvija i to tako što se otklanjaju pokrovi koji je zamagljuju i odvajaju od sveprožimajuće kosmičke svesti. Evolucija naše svesti se zasniva na njenoj negaciji. Pri konačnom oslobođenju ona prestaje da postoji kao takva. Zamislite grumen soli, koji simbolično predstavlja individualnu svest i razmislite šta se dešava sa njim kada ga ubacimo u jezero (kosmička svest). Svaki njen delić je stopljen sa vodom jezera, tu ne možemo više govoriti o postojanju individualnosti, jer je ona pokinuta, ukinuta, utrnuta, stopila se sa sveobuhvatnom i večnom kosmičkom svešću. Onaj koji doživljava je jedno sa doživljenim i sa samim doživljavanjem.