Artur Šopenhauer je nemački filozof. Jedan od najpoznatijih mislioca iracionalizma, mizantropskog razmišljanja. Gravitirao je u nemačkom romantizmu, voleo je misticizam, visoko cenio kapitalna dela Imanuela Kanta, nazivajući ih „najvažnijim fenomenom koji filozofija poznaje već dva milenijuma“, cenio je filozofske ideje budizma.

Kritikovao je svoje savremenike Hegela i Fihtea. Postojeći svet je, za razliku od sofističkih, kako je rekao, Lajbnicovih izmišljotina nazvao „najgorim od mogućih svetova“, zbog čega je dobio nadimak „filozof pesimizma“.

  • "Pametni ljudi ne traže toliko samoću, koliko izbegavaju gužvu koju prave budale."
  • "Preterano čitanje ne samo da je beskorisno, jer čitalac u procesu čitanja pozajmljuje tuđe misli i asimiluje ih gore nego da ih je sam pomislio, već je i štetno za um, jer ga slabi i uči da crta ideje iz spoljnih izvora, a ne iz sopstvene glave."
  • "Ko pridaje veliki značaj mišljenju ljudi čini im preveliku čast."
  • "Vera i znanje su dve skale: što je jedna viša, to je niža druga."
  • "Siromah, nemajući čime da se ponosi, grabi se za jedino moguće i ponosi se nacijom kojoj pripada."
  • "Ako sumnjate da je neko lagao, pretvarajte se da mu verujete, onda on laže još grublje i biće uhvaćen. Ako u njegovim rečima ima istine koju bi želeo da sakrije, pravi se da ne veruješ; on će iskazati ostatak istine."
  • "Retko razmišljamo o onome što imamo, ali uvek brinemo o onome što nemamo."
  • "Što više čovek ima u sebi, manje mu treba spolja, manje mu drugi ljudi mogu dati."
  • "Svako u drugom vidi samo ono što je sadržano u njemu samom, jer to može da shvati i razume samo u meri svog sopstvenog intelekta."

Pročitajte mudre citate Viktora Igoa.

BONUS VIDEO:

TVRD JE ORAH VOĆKA ČUDNOVATA: Ovaj čovek je autor prvog GORSKOG VIJENCA u stripu, koji je mnoge oduševio! (KURIR TELEVIZIJA) Kurir televizija

Sensa/A.S.