Oče sveti, besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušeno ti se molim za decu koju si mi podario da rodim.

Sačuvaj ih u tvojoj milosti i svetosti, da bi se tvoje ime proslavljalo u njima.

Uputi me tvojom milošću kako da ih podignem za slavljenje tvoga svetog imena, a na korist ostalih ljudi.

Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to.

O Gospode, prosveti razum moje dece tvojom premudrošću, da nauče dušom i mišlju da tebe vole.

Usadi u srca njihova stah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez grešnosti.

Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću, marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom.

Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži.

Blagoslovi moju decu, da bi mogli napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi.

Neka bi njihovi anđeli čuvari bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta i od zamki nečistih duhova.

A kad moja deca pogreše pred tobom, ne okreni svoje lice od njih, nego, prema tvome velikom milosrđu budi milostiv i njima, jer ti si jedini koji čistiš ljude od svakog greha.

Nagradi moju decu svim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje.

Sačuvaj ih od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka kroz sve dane života njihovog.

O, dobri gospode, ja ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece.

Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom decom mogu stati pred tebe u dan strašnog suda tvoga, i da ti bez straha kažem: evo me Gospode, sa decom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam tvoje najsvetije ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sve dok traje ovog sveta. Amin.

Izvor: Crkveni kalendar

Pročitajte još:

3 molitve anđelu čuvaru
Tajni smisao molitve